مسئول رسیدگی به امور شهرستانها : ضرورت توجه به کنترل و پیشگیری از انفلوانزا

مسئول رسیدگی به امور شهرستانها
ضرورت توجه به کنترل و پیشگیری از انفلوانزا

عصرکاسپین / کارگروه پیشگیری از بیماریهای واگیردار با ضرورت برنامه ریزی در خصوص شیوه نامه ی پیشگیری از انفلوانزا تشکیل شد

کارگروه پیشگیری از بیماریهای واگیردار با ضرورت برنامه ریزی در خصوص شیوه نامه ی پیشگیری از انفلوانزا ،فرایند مداخله در وقوع و درمان و چک لیست های نظارتی ویژه با حضور پزشکان و پیراپزشکان بهزیستی استان تشکیل گردید که با توجه به فوریت موضوع ،تدوین شیوه نامه ی پیشگیری و مراقبت از انفلوانزا انجام و به کلیه ادارات بهزیستی و مراکز تابعه ارسال ودر فضای مجازی گروههای تخصصی ستادی و شهرستانی نیز بارگذاری گردید.

همچنین طی جلسات مشترک با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و درخواست ملزومات پیشگیرانه ازجمله پوسترهای اطلاع رسانی،واکسن ،ماسک و دستکش و…. جهت گروههای در معرض ریسک بهزیستی و همچنین ارسال مشخصات مراکز تحت نظارت به معاونت بهداشتی ،تیم آموزشی دانشگاه نیز به ستاد و کلیه ادارات بهزیستی شهرستان جهت آموزش کارکنان ادارات و نیروهای مستقر در مراکز روزانه و شبانه روزی بهزیستی نیز اعزام گردیدند ،به منظور پیگیریهای موثر ضمن مشخص نمودن تیم های نظارتی مشترک بهزیستی ومعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دراستان و شهرستانها ،گزارشات مرتبط با انفلوانزا در مراکز نگهداری و شبانه روزی بهزیستی مورد رصد و مداخله قرار می گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 13 =