فـــراخـــوان / نخستین ” جشنواره استانی عکس وفیلم صد ثانیه با موبایل “

فـــراخـــوان / نخستین " جشنواره استانی عکس وفیلم صد ثانیه با موبایل "

عصرکاسپین/نخستین جشنواره عکس وفیلم ۱۰۰ ثانیه ای بهزیستی گیلان با محوریت موضوعی مشکلات ، موانع وتوانمندی های معلولین توسط روابط عمومی اداره کل بهزیستی گیلان در دست اقدام می باشد.

فـــراخـــوان

نخستین ” جشنواره استانی عکس وفیلم صد ثانیه با موبایل ”

توسط روابط عمومی اداره کل بهزیستی گیلان برگزار می گردد

عنوان : نخستین جشنواره عکس وفیلم ۱۰۰ ثانیه ای بهزیستی گیلان با محوریت موضوعی مشکلات ، موانع وتوانمندی های معلولین توسط روابط عمومی اداره کل بهزیستی گیلان دردست اقدام می باشد.

این اقدام با هدف :

سوق دادن افکار عمومی جهت تفکربیشتر به مشکلات موجود درجامعه معلولین وموانع موجود دربرقراری ارتباطات وفعالیت های مفید وحضور خوب معلولین درجامعه وازسوی دیگر کمک به ظهور ونمایش دادن توانمندی های جامعه معلولین ، شرکت و حضور فعال معلولین دراین جشنواره از سوی دیگر ، می تواند سبب افزایش اعتمادبه نفس وانگیزه خودباوری وانتقال دقیق مشکلات وموانع ازدیدگاه خودآ نان باشد.ماحصل این جشنواره می تواند کمکی جهت داشتن محتوای خوب وموثربرای تبلیغات واطلاع رسانی وشناسا ندن جامع معلولین به آحاد مردم از طریق برپایی نمایشگاه های عکس های بدست آمده وفیلم های کوتاه صد ثانیه ای تاثیرگذ ار درفضاهای مجازی کشور باشد . شاید اقدامات ازاین دست بتواند راهی جهت معرفی بیشتر سازمان بهزیستی واقدامات مفید برای جامعه هدف بدست دهد.

نخستین جشنواره عکس وفیلم باعنوان دستهای تواناوبا استفاده از تلفن همراه ( موبایل)توسط روابط عمومی اداره کل بهزیستی گیلان برگزار می گرددوعموم مردم وتوانخواهان سراسر استان گیلان می تواند باارسال اثر تهیه شده باتلفن همراه دراین جشنواره رقابتی شرکت نماید.

موضوع آثار: فرهنگ اصیل اسلامی درایران درجامعه معلولان به آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری ، طلاق ،اعتیاد، کودکان کاروخیابان ، مناسب سازی معابر عمومی وتردد درخیابانها، مشکلات ناشی از معلولیت ها مانند(بینایی ، شنوایی ، جسمی حرکتی ، اعصاب روان ذهنی) وسالمندی فرهنگ سازی در حمایت از جامعه معلولین وتوانخواهان ، مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، ورزشی ، هنری ، آموزشی وغیره مرتبط با این افراد

شیوه های شرکت در جشنواره :

عکس ها وفیلم های خلق شده به وسیله تلفن همراه دراین بخش پذیرفته خواهدشد.

ارسال آثاربه جشنواره : ازطریق ارسال عکس وفیلم درقالب DVD به آدرس دبیرخانه جشنواره درموعد مقررامکا نپذیرخواهد بود.

شرکت در جشنواره محدود یت سنی ندارد

تکمیل فرم فراخوان الزامی است وتاییدآن توسط شرکت کنندگان به منزله قبولی تمامی بندهای آیین نامه جشنواره خواهد بود برای افراد د ارای معلولیت ارائه کپی کارت معلولیت الزامی است

به آثار ی که پس از زمان تعیین شده به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند به هیچ وجه ترتیب اثر داده نمی شود

پس از ارسال اثر « عکس وفیلم » به دبیرخانه جشنواره انصراف وخروج از جشنواره وجود ندارد

جشنواره دردو بخش آزاد و ویژه معلولین برگزار می گرد د

برگزارکننده جشنواره مجاز است آثار منتخب رادرامور نمایشگاهی ، انتشاراتی ، اطلاع رسانی وتبلیغاتی خوداستفاده نماید

آثار راه یافته « عکس وفیلم » دراختتامیه جشنواره به نمایش عمومی درخواهندآمد

بخش عکس :

عکس های ارسال به جشنواره باید دارای حجم حداکثر ۴ مگابایت ودرفرمت J PG باشند

عکس های ارسال باید فاقد لوگو ، نوشته و یا تاریخ باشد

هرهنرمند عکاس در ارسال تعداد عکس برای دبیرخانه جشنواره آزاد میباشد.

بخش فیلم:

فیلم های ارسال می توانند درقا لب مستند، داستان ، تجربی وپویا نمایی باشند

آثاری که با استفاده از فیلم های آرشیوی موجوددر فضای مجازی ساخته شده باشند پذیرفته نمی شوند

کارگردان اثر ارسالی ، صاحب وتهیه کننده اثر خواهد بود

فیلم های ارسالی می توانند تدوین شده باشند

زمان فیلم های متقاضی برای شرکت درجشنواره ۱۰۰ ثانیه بوده وزمان کمتر ویابیشتر موردتائید نمی باشد « باتیتراژ»

هرهنر مند دربخش فیلم در ارسال تعداد اثر برای شرکت درجشنواره آزاد میباشد.

داوری آثار جشنواره :

در دوبخش آزاد و ویژه معلولین صورت می پذیرد و توسط اساتید وهنرمندان نام آشنا درحوزه عکاسی وفیلمسازی انجام می گیرد

اصول زیباشناسی و بهره گیری از ویژگی های قابلیت های تلفن همراه درخلق آثار مورد توجه گروه داوری قرار خواهند گرفت

جوایز عکس وفیلم :

دربخش عکس: آزاد : تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار وجایزه نقدی به ۳ اثر برتر اهدامی گردد

دربخش عکس: معلولین : تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار وجایزه نقدی به ۳ اثر برتر اهدامی گردد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دربخش فیلم : آزاد : تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار وجایزه نقدی به ۳ اثر برتر اهدامی گردد

دربخش فیلم : معلولین : تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار وجایزه نقدی به ۳ اثر برتر اهدامی گردد

تقویم برگزاری جشنواره :

فراخوان : همزمان با ایام الله دهه فجر۹۸

مهلت ارسال آثار : ۳۱/۲/۹۹

داوری آثار : ۱۵/۳/۹۹

برگزاری جشنواره : ۲۰لغایت ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹

نمایشگاه عکس وپخش فیلم های شرکت کننده درجشنواره:

قبل از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره کلیه فیلم ها و عکس ها ی حاضر درجشنواره به معرض دید عموم قرارمی گیرد

نشانی دبیرخانه جشنواره :

خیابان پرستار – اداره کل بهزیستی استان گیلان – واحد روابط عمومی

شماره تماس : ۳۳۳۶۸۵۹۵

شماره همراه سیده فاطمه هاشمی دبیر جشنواره : ۰۹۱۹۱۱۷۶۹۳۱

ستاد برگزاری نخستین جشنواره عکس وفیلم بهزیستی گیلان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × یک =