نتیجه نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت

عصرکاسپین/رئیس ستاد انتخابات شهرستان رشت نتیجه نهایی شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی این شهرستان را اعلام کرد.
دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان رشت با ارسال اطلاعیه ای نتایج شمارش آرای ۵۴۰ شعبه اخذ رای شهرستان رشت در حوزه اصلی شهر رشت و بخش مرکزی ۵ حوزه فرعی این شهرستان را اعلام کرد. متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

شماره: ۳۲۵۲۲-۱۱-ج

تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۸

بسمه تعالی

فرم شماره۷۳

آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت

در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه رشت می رساند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۹۸/۱۲/۲ در حوزه انتخابیه شهرستان رشت برگزار شد. جمع آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه ۱۷۶۲۴۰رای بود که اشخاص زیر به ترتیب:

۱-آقای جبار کوچکى نژادارم ساداتى نام پدر حافظ ۵۰۶۸۵ رأی

۲ -آقای سیدعلى آقازاده دافساری نام پدر سیدکاظم ۴۷۰۵۷ رأی

۳- آقای محمدرضا احمدی نام پدر کریم ۳۳۹۹۲ رأی

۴ -آقای سیدولى الله عظمتى نام پدر سیدحسین ۳۲۱۹۴ رأی

۵-آقای سیدرضا مطهری نام پدر سیدمحمد ۱۹۷۷۴ رأی

۶-آقای مسعود اسلامى اقدم نام پدر محمود ۱۸۶۷۱ رأی

۷- آقای مجید دل آوررودکلى نام پدر علی ۱۴۷۲۵ رأی

۸-آقای محمدصادق حسنى جوریابى نام پدر علی اصغر ۱۴۶۰۰ رأی

۹- آقای حسن کربلائى نام پدر ابولفضل ۱۳۳۰۱ رأی

۱۰- آقای علیرضا محمدی نام پدر حاجعلى ۹۶۲۲ رأی

۱۱-خانم لیلا یوسفى نام پدر یوسف ۵۵۸۴ رأی

۱۲-آقای رضا عاشری منگودهى نام پدر محسن ۴۹۹۸ رأی

۱۳-آقای حسین رضاپورلاشه نام پدر على ۴۸۹۷ رأی

۱۴-آقای نادر حسینى مژدهه نام پدر حسین ۴۵۲۲ رأی

۱۵-آقای شهاب حاجعلیپور نام پدر شهرام ۴۴۶۵ رأی

۱۶-آقای اسماعیل سرائى نام پدر علی ۴۳۶۵ رأی

۱۷-آقای محمدرضا زیبائى نام پدر گلعلی ۳۷۲۸ رأی

۱۸-آقای محمدرضا عوضنیا نام پدر تقی ۳۴۸۲ رأی

۱۹-خانم معصومه موسى زاده پاسکیابى نام پدر محمد ۲۵۱۸ رأی

۲۰-آقای محمد حق بین لشت نشائى نام پدر مهرداد ۲۳۳۱ رأی

۲۱-خانم رقیه شادمان نام پدر تقی ۲۰۶۱ رأی

۲۲-آقای هادی محمدزاده مقدم برکاده نام پدر جعفر ۱۹۳۱ رأی

۲۳-خانم زینب رجبى درویشان نام پدر یحیی ۱۷۷۹ رأی

۲۴-خانم سایه نجاتى نام پدر ابوالقاسم ۱۷۳۰ رأی

۲۵-آقای داریوش رفیعى نام پدر احمد ۱۷۰۳ رأی

۲۶-آقای عیسى واعظى لرد نام پدر محمد ۱۴۸۴ رأی

۲۷-آقای سیدجلال باقری نام پدر سیداسمعیل ۱۲۲۱ رأی

۲۸-خانم کبری پورمحمدی فشالمى نام پدر علی اکبر ۱۰۵۸ رأی

۲۹-خانم معصومه پورمحمودی نوشری نام پدر مهدی ۹۹۴ رأی

۳۰-آقای حامد نصیری نام پدر محمدتقی ۸۷۸ رأی

۳۱-آقای ابراهیم خردکیش نام پدر غلام ۸۷۱ رأی

۳۲-آقای احمد منصوری ماتک نام پدر محمد ۸۲۷ رأی

۳۳-آقای على آقائى پورچافوچائى نام پدر مظفر ۸۰۴ رأی

۳۴-آقای محمد برادران رحمانى نام پدر مجید ۷۸۸ رأی

۳۵-آقای هیراد مخیری نام پدر ابوالقاسم ۷۷۷ رأی

۳۶-آقای محمد جعفری نام پدر عزیزاله ۷۶۹ رأی

۳۷-آقای اسمعیل لطف نیای چماچائى نام پدر حسین ۷۲۳ رأی

۳۸-آقای محمدرضا قربانى براگوری نام پدر جمشید ۶۸۲ رأی

۳۹-آقای جواد رحمانى هفت خانى نام پدر على ۶۷۶ رأی

۴۰- آقای محمد رحیم نام پدر ابراهیم ۵۷۲ رأی

۴۱-آقای مهدی یحیى پورکلورزی نام پدر نایب علی ۵۱۹ رأی

۴۲-آقای رامین چهره ای بلگوری نام پدر احمد ۴۵۹ رأی

۴۳-آقای رحمت اله سهرابى طالمى نام پدر ابوالقاسم ۴۳۶ رأی

۴۴-آقای غلامرضا خوشنودی نام پدر حسن ۴۲۵ رأی

۴۵-آقای جواد قربانى شمشادسرا نام پدر محمدحسین ۴۲۴ رأی

۴۶-آقای محسن مقیمى دوگاهه نام پدر محمد ۲۹۳ رأی

۴۷-آقای آرمین فدائى زاده نام پدر محمد ۲۸۱ رأی

۴۸-آقای حسین سرمست نوکنده نام پدر حسن ۲۴۲ رأی

۴۹-آقای على مضطرب نیاآباتری نام پدر حجت اله ۲۲۸ رأی

۵۰-آقای على معراجى افرمجانى نام پدر رحمن ۱۸۰ رأی

می باشند. اینک در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان رشت برای قبول شکایات آماده می باشد.

در ضمن به استناد تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذرأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تـسلیم دارند و شکایـاتی قابل رسیـدگی خواهـند بـود که مشـخصات شاکـی یا شاکـیان شـامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

میرشمس مومنی زاده

فرماندار و رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان رشت

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 3 =