اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان به بیمه سرمد پیوست

طی مراسمی دراداره کل کتابخانه های استان قرارداد بیمه درمان وحوادث واتش سوزی واتومبیل مابین این ادره کل وبیمه سرمدمنعقد شد.

عصر کاسپین/ سیدمصطفی شاداب مدیر بیمه سرمد گیلان ضمن بیان پتانسیل شرکت بیمه سرمد به عنوان شرکتی که دارای سطح۱توانگری مالی درصنعت بیمه می باشد.عنوان کرد : موجب افتخار ماست که به پرسنل فرهیخته اداره کل کتابخانه ها ی استان خدمات بیمه ای ارائه خواهیم داشت.
وی افزود: این قراردادبه صورت تجمیع اموربیمه ای به مدت یکسال منعقدگردید و پرسنل این اداره کل نیز می توانند بیمه های اتومبیل خود را باشرایط بسیارمناسب ازبیمه سرمد تهیه نمایند.

وی عرضه محصول بیمه ای کامل وخدمات پس ازفروش بموقع ومشاوره فنی لازم به بیمه گذاران، اهتمام ویژه به نانومارکتینگ و افزایش سهم بیمه سرمد ازبازار گیلان
را ازوظایف اصلی بیمه سرمد اعلام کرد.

خانم کرمی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان نیز دراین جلسه بانک صادرات را پشتوانه موثر بیمه سرمد عنوان کرد وافزود: بسته پیشنهادی مشاوره وارائه خدمات بیمه ای به کلیه اعضای کتابخانه های استان توسط بیمه سرمد دردستور کاراست.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × چهار =