انجمن صنفی نمایندگان بیمه ملت استان گیلان تاسیس شد

عصرکاسپین ، اختصاصی/ انتخابات انجمن صنفی نمایندگان بیمه ملت در استان گیلان با حضور نماینده اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
حسین دقیقی سرپرست بیمه ملت استان گیلان در این انتخابات اظهار داشت:

انجمن صنفی نمایندگان بیمه ملت استان گیلان با اهدافی نظیر کوشش در جهت استیفا حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء ، برنامه ریزی و کمک به تأمین نیازهای صنفی، آموزشی، توسعه و گسترش فعالیت های اعضاء، تلاش در جهت بهبود کیفیت، شناخت و استقرار روش های نوین، کنترل کیفیت ، ارائه خدمات بیمه ای ،برگزاری کلاس های آموزشی و ایجاد کمیته های فنی و آموزشی، همکاری با سایر تشکل های صنفی به منظور بهبود عملکرد، ارائه راهکارهای مشورتی به بیمه ملت ، ارائه راهکارهای مشورتی به نمایندگان بیمه، تنظیم روابط نمایندگان، بازاریابان و توسعه خدمات الکترونیک بیمه ای با هدف حمایت از نمایندگان اقدام و ارائه راهکارهایی تشکیل شد.
در پایان این جلسه ، با تعیین هیئت رییسه و برگزاری انتخابات ، اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن صنفی بیمه ملت در استان گیلان تعیین شدند. بر این اساس ، با اکثریت آرای ماخوذه به ترتیب آقایان اریب ، قاسمی، حق پرست ، زاهدی و خانم مرادی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی بیمه ملت در استان گیلان و همچنین آقای اسماعیل پور به عنوان بازرس این انجمن انتخاب شدند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 3 =