دین پرست تشریح کرد تشریح آخرین وضعیت رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی

معاون وزیر کشور آخرین وضعیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استانهای برتر و ضعیف در این خصوص، در دو بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ و همچنین اول تا ۲۲ اردیبهشت ماه را تشریح و معرفی کرد.

عصر کاسپین/ بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با تشریح این موضوع که رعایت پروتکل‌های بهداشتی تا زمان همه‌گیری واکسن کرونا تنها راهکار پیش رو برای مهار بیماری کروناست؛ خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش وزارت بهداشت، میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در کشور، حدوداً ۶۵ درصد بوده است.

دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا با بیان این موضوع که رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در سطح ۲ استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی، بین ۴۲ تا ۴۹ درصد بوده است؛ تشریح کرد: استان سیستان و بلوچستان با رعایت ۴۲ درصد پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی به عنوان آخرین و استان زنجان با ۸۲ درصد، در صدر استان‌ها قرار دارد.

وی همچنین در خصوص وضعیت رعایت پروتکل‌ها در سایر استان‌های کشور گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در ۱۶ استان آذربایجان شرقی- ایلام- البرز- بوشهر- خراسان شمالی- خراسان رضوی- خوزستان – چهارمحال و بختیاری- کردستان- کهگیلویه و بویراحمد- گیلان- گلستان- لرستان- همدان- هرمزگان و مازندران، بین ۵۰ تا ۶۳ درصد بوده است.

دین پرست همچنین در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، در ۸ استان اصفهان- تهران – خراسان جنوبی- فارس- قم-کرمانشاه- کرمان و مرکزی، هم گفت: میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این استان‌ها بین ۶۴ تا ۷۲ درصد بوده است.

وی اضافه کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در (۵) استان: اردبیل- زنجان – قزوین- سمنان و یزد، بین ۷۳ تا ۸۲ درصد بوده است.

دین پرست در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی گفت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این بخش حدوداً ۶۷ درصد بوده است.

دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا در این خصوص گفت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۸ درصد، آذربایجان غربی با ۵۰ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۵۸ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی اقدام و استان‌های زنجان با ۸۳ درصد، سمنان با ۸۰ درصد و اردبیل با ۷۶ درصد، در صدر جدول این گروه از استان‌ها قرار دارند.

موضوع ماسک از دیگر موضوعات مورد اشاره معاون وزیر کشور بود و در این خصوص گفت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۶ درصد بوده است.

دین پرست در این خصوص خاطر نشان کرد: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۵۱ درصد و گلستان با ۵۵ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به استفاده از ماسک در اماکن عمومی اقدام و استان‌های زنجان با ۸۳ درصد، یزد با ۸۲ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در صدر جدول این گروه از استان‌ها قرار دارند.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی هم گفت: میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۴ درصد بوده است.

وی در این خصوص گفت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۴۹ درصد و گلستان با ۵۴ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، اقدام و استان‌های زنجان با ۸۲ درصد، یزد با ۸۱ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در صدر جدول این گروه از استان‌ها قرار دارند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اهمیت موضوع تهویه هوای مناسب در اماکن عمومی، جهت مهار بیماری کرونا، افزود طبق گزارش متخصصین بهداشتی هم گفت: میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه درکشور، ۶۷ درصد بوده است.

وی اضافه کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در (۵) استان: اردبیل- زنجان – قزوین- سمنان و یزد، بین ۷۳ تا ۸۲ درصد بوده است.

دین پرست در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی گفت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این بخش حدوداً ۶۷ درصد بوده است.

دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا در این خصوص گفت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۸ درصد، آذربایجان غربی با ۵۰ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۵۸ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی اقدام و استان‌های زنجان با ۸۳ درصد، سمنان با ۸۰ درصد و اردبیل با ۷۶ درصد، در صدر جدول این گروه از استان‌ها قرار دارند.

موضوع ماسک از دیگر موضوعات مورد اشاره معاون وزیر کشور بود و در این خصوص گفت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۶ درصد بوده است.

دین پرست در این خصوص خاطر نشان کرد: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۵۱ درصد و گلستان با ۵۵ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به استفاده از ماسک در اماکن عمومی اقدام و استان‌های زنجان با ۸۳ درصد، یزد با ۸۲ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در صدر جدول این گروه از استان‌ها قرار دارند.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی هم گفت: میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در کشور، ۶۴ درصد بوده است.

وی در این خصوص گفت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۲ درصد، آذربایجان غربی با ۴۹ درصد و گلستان با ۵۴ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، اقدام و استان‌های زنجان با ۸۲ درصد، یزد با ۸۱ درصد و سمنان با ۷۸ درصد، در صدر جدول این گروه از استان‌ها قرار دارند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اهمیت موضوع تهویه هوای مناسب در اماکن عمومی، جهت مهار بیماری کرونا افزود: میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه درکشور، ۶۷ درصد بوده است.

دین پرست در خصوص وضعیت استان‌ها در این زمینه گفت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه؛ سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۶ درصد، آذربایجان غربی با ۵۶ درصد و گلستان با ۵۷ درصد، در انتهای جدول استان‌هایی قرار دارند که نسبت به رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی اقدام و استان‌های زنجان با ۸۳ درصد، سمنان با ۷۹ درصد و قزوین با ۷۸ درصد، در رتبه‌های نخست این گروه از استان‌ها قرار دارند.

دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا در خصوص آخرین وضعیت کشوری نتایج اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت هم گفت: از مجموع تعداد کل ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی، در این بازه زمانی، تعداد ۲۵۹۳۳۳ واحد مورد بازرسی واقع شده‌اند.

وی اضافه کرد: در نتیجه این بازرسی‌ها؛ ۳۱۸۷۴ مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضائی گردیده و ۱۷۴۱ مورد نیز پلمپ صورت پذیرفته است.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در بخش دیگری از صحبت‌هایش به روند کند، غیر قابل پذیرش و نگران کننده میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی و در سطح اکثر استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی از حدوداً ۶۲ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به قریب ۶۵ درصد، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش یافته است که با میانگین ۹۵ درصدی مورد انتظار فاصله زیادی داشته و ضرورت دارد که ستادهای استانی مبارزه با بیماری کرونا و بویژه کمیته نظارت وزارت بهداشت، اهتمام بیشتری در راستای نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و برخورد قانونی با ناقضین آن معمول دارند.

وی اضافه کرد: در طول سه هفته اول اردیبهشت ماه، دو استان سیستان و بلوچستان با افزایش میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ۲۳ درصد به ۴۲ درصد، کماکان در رتبه ۳۱ کشوری و آذربایجان غربی با ارتقای میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ۴۵ درصد به ۴۹ درصد، همچنان در رتبه ۳۰ جدول استان‌های کشور قرار دارد و ستادهای مبارزه با بیماری کرونا در این دو استان که ماههاست در انتهای جدول استانی جای گرفته‌اند و میزان رعایت برخی از شاخص‌ها در این دو استان، حتی حدود ۵۰ درصد استان‌های موفق در این حوزه می‌باشد، به همراه دیگر استان‌ها که سطح رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آنها، با میانگین کشوری و سطح مورد انتظار فاصله جدی دارند، بایستی با جدیت و برنامه ریزی مناسب، نسبت به شناسایی نقاط ضعف موجود و برداشتن گام‌های مؤثر در جهت جبران عقب افتادگی‌های موجود اقدام نمایند.

دین پرست همچنین به افزایش ناچیز میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی، از ۶۵ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۸ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، اشاره کرد و گفت: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی، از ۶۲ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۶ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش یافته است.

معاون وزیر کشور با اظهار این موضوع که میانگین رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی هم از ۶۱ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۵ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش یافته است تصریح کرد: در بخش رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی هم شاهد رشد بسیار ناچیز هستیم و در این خصوص میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی از ۶۳ درصد در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت ماه، به ۶۷ درصد در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ماه، افزایش یافته است.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در پایان با تشریح این موضوع که از مجموع کل ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی، در بازه زمانی سه هفته اول اردیبهشت ماه، مجموعاً تعداد ۸۷۱۳۶۶ واحد توسط تیم‌های نظارت وزارت بهداشت مورد بازرسی واقع شده‌اند، گفت: در نتیجه این بازرسی‌ها ؛۱۱۱۸۹۶ مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضائی گردیده و در ۱۰۶۴۳ مورد نیز، منجر به پلمپ واحدهای صنفی شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × سه =