شرایط کفالت والدین ، شوهر بیمه شده زن و فرزند ذکور ازکارافتاده در تامین اجتماعی

در راستای طرح تحول دیجیتالی سازمان تأمین اجتماعی ، درخواست کفالت والدین ، شوهر بیمه شده زن و فرزند ذکور ازکارافتاده تنها به صورت غیر حضوری و الکترونیکی امکان پذیر می باشد و این خدمت در واحدهای اجرائی ارائه نمی شود.

عصر کاسپین/ کلیه بیمه شدگان و مستمری بگیران جهت ثبت درخواست وکالت والدبن می بایستی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی اینترنتی Es.tamin.ir مراجعه و پس از ثبت نام ، درخواست خود را در این سامانه (در قسمت بیمه شدگان / امور بیمه شدگان/ درخواست برقراری کفالت ) ارائه و ثبت نمایند .

شرایط کفالت والدین ، شوهر بیمه شده زن و فرزند ذکور ازکارافتاده :

سن پدر ۶۰ سال تمام و سن مادر ۵۵ سال تمام باشد.
برای بیمه شدگان زن سن شوهر ۶۰ سال تمام باشد.
در صورت عدم احراز شرایط سنی، برقراری کفالت صرفاً در صورت تایید ازکارافتادگی کلی از سوی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی امکان پذیر می باشد.
متقاضی می بایست در تامین معاش پدر و مادر / شوهر خود نقش اساسی داشته باشد.
پدر و مادر / شوهر متقاضی بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی نبوده و از این سازمان و یا سایر صندوق های بازنشستگی، حقوق و خدمات درمانی دریافت ننماید.
امکان تحت تکفل قرار گرفتن فرزند ذکور معلول از کارافتاده، در صورت عدم بیمه پردازی وی و تامین معاش آن توسط بیمه شده/مستمری بگیر میسر می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 8 =