بازدید مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان از تصفیه خانه لوشان

21

مهدی محبوبی حسن کیاده :اجرای تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است

عصرکاسپین/بررسی میدانی روند اجرای پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ضمن بازدید میدانی از روند اجرای پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان در خصوص لزوم اجرای آن گفتند: اجرای تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،چرا که حفظ محیط زیست موضوع مقوله باارزشی است و در هیچ مرحله ای از مراحل ساخت آن ، نباید کیفیت اجرای پروژه ، قربانی سرعت شود و می بایستی کاملا” منطبق بر استانداردهای مربوطه باشد.

گفتنی است در این بازدید مهدی محبوبی حسن کیاده بهمراه تعدادی از معاونین و مدیران از چند واحد صنعتی در حال ساخت و بهره بردار دیدن کردند.

نظرات بسته شده است.