مرور رده

اجتماعی

قطعی گاز در رشت

شرکت گاز گیلان اعلام کرد : گاز خانوارهای مسکن مهر رشت ، میدان دوم سمت چپ و راست تا میدان خروجی فرجام شامل شرکت های آزاد 1 و…