بودجه پیشنهادی پروژه های عمرانی شهرداری رشت در سال ۹۷ بررسی شد

0 137

عصرکاسپین ،در این جلسه اظهار کرد: پروژه های از جمله روان آب های سطحی، بازگشایی ها و … از مواردی است که باید در باره آن بحث و برای بودجه تصمیم گیری شود.

رضا رسولی افزود: پروژه جمع آوری روان آب های سطحی از جمله اقدامات شورا و شهرداری رشت بوده که موجب رضایتمندی شهروندان شده است.

معاون عمرانی و امور زیر بنایی شهرداری رشت در این جلسه اظهار کرد: حدود ۶۶ نقطه آب گیر در رشت وجود داشت که طی عمر شورای چهارم حجم بالایی از آن رفع مشکل شد.

علی بهارمست افزود: در دو سال ابتدایی اجرای پروژه جمع آوری روان آب های سطحی در رشت حمایت هایی از سوی استانداری گیلان در خصوص تامین لوله مورد نیاز انجام شد و پس از آن شهرداری رشت به تنهایی مجری این پروژه بوده است.

وی با اشاره به پروژه جمع آوری روان آب های سطحی در مسیر خیابان امام تا میدان فرهنگ تصریح کرد: استارت این پروژه مربوط به سال های گذشته بوده و در سال ۹۷ نیز اعتباری برای آن در نظر گرفته شده است.

بهارمست با بیان اینکه جمع آوری و هدایت روان آب های سطحی میدان قلی پور به سمت معلم پروژه دیگری است که در راستای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری رشت از سال گذشته در دستور کار بوده تصریح کرد:

به دیون شهرداری رشت در حوزه عمرانی باید توجه شود.

رسولی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی رشت با بیان اینکه در بررسی بودجه سال ۹۷ باید به گونه ای اقدام کنیم که انحراف بودجه ایجاد نشود اظهار کرد:

اگر قرار است در برخی از پروژه ها از اسناد خزانه استفاده شود به گونه ای عمل کنیم که آن پروژه از قبل و به طور کامل تعریف شده باشد.

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت در این جلسه اظهار کرد: شهرداری اگر بتواند با شرایط فعلی حق و حقوق پرسنل خود را پرداخت کند شاهکار کرده است.

اسماعیل حاجی پور با اشاره به اسناد خزانه اظهار کرد: وقتی هنوز این منبع به دست شهرداری نرسیده نباید آن را مانند گوشت قربانی تقسیم کنیم.

وی افزود: در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلات شهر وضعیت نابسامان ترافیکی است که بر روح و روان شهروندان تاثیر منفی گذاشته است.

حاجی پور با بیان اینکه درباره پروژه های عمرانی باید به پروژه هایی که سال هاست به حال خودشان رها شده اند توجه شود گفت: به پروژه آیت الله احسانبخش و ژپنج از جمله پروژه هایی است که توجه ای به آنان نشده است.

وی افزود: با افتتاح بلوار آیت الله احسانبخش بسیاری از مشکلات ترافیکی رشت برطرف شده و باید پروژه های عمرانی به ترتیب اولویت انجام شود.

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی رشت با انتقاد از اعتبار در نظر گرفته شده برای تصفیه خانه شیرآبه سراوان در بودجه سال ۹۷ شهرداری رشت تصریح کرد: احداث تصفیه خانه شیرآبه سراوان با سلامت شهروندان در ارتباط است و متاسفانه در بودجه سال آینده برای این پروژه مهم دو میلیارد تومان در نظر گرفته اند و این درحالی است که با توجه به وضعیت نامناسبی که در سراوان وجود دارد باید اعتبار بهتری برای آن در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اجرای پروژه جمع آوری روان آبهای سطحی گفت: جمع آوری روان آب های سطحی از افتخارات شورا و شهرداری رشت و موجب رضایتمندی شهروندان است.

مشاور کمیسیون عمران شورای اسلامی رشت نیز در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه در نظام بودجه ریزی توجه کافی روی سیاست های کلی انجام نمی شود .

مهدی برزگر افزود: در تعریف پروژه های شهرداری رشت مهندسی ارزش وجود ندارد و وجود یک ایستگاه برق موجب تاخیر چند ساله در اجرای پروژه ها می شود.

وی بیان کرد: باید پیوست مهندسی ارزش برای پروژه های عمرانی شهرداری رشت تعریف شود.

رسولی رئیس کمیسیون عمران شورای رشت در خاتمه جلسه امروز تصریح کرد: در بودجه باید محدودیت های منطقی وجود داشته باشد و به اولویت بندی ها در بودجه ریزی توجه شود .

در چهل و هفتمین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت بودجه پیشنهادی پروژه های عمرانی شهرداری رشت در سال ۹۷ شامل روان آبهای سطحی، بازگشایی مسیر و … بررسی شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × یک =