امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

0 94

عصرکاسپین/نادر جنتی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: به موجب تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مودیان و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) امروز شنبه اول تیر است.

وی با اشاره به اینکه وفق قوانین و مقررات مالیاتی شرط برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، افزود: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مطابق مقررات موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را به موقع تسلیم نکنند به میزان ۳۰ درصد مالیات متعلق، مشمول جریمه غیرقابل بخشش می شوند، تصریح کرد: مودیان پیش از انقضای مهلت مذکور (تا پایان یکم تیر امسال) از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.