“پولشویی در فوتبال”

فرهاد خراسانی

پولشویی به زبان ساده و فارغ از تعریفی که در قانون مبارزه با پولشویی از آن شده است، عبارتست از، قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پولهای نامشروع، تطهیر پولهای حرام، تبدیل پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمییز و پاک، و پنهان ساختن یا تغییر کلی ماهیت آن است.

این اعمال زمانی اتفاق میافتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای این که از حالت غیر قانونی خارج شوند و شکل پولهای معمول را به خود بگیرند بوسیله پولشویی، شستشو میشوند بطوری که منشاء واقعی پول پنهان بماند.
پولشویان اغلب کسانی هستند که از راه اختلاس، رشوه، فساد سیاسی، کلاهبرداری و سایر راههای غیر قانونی کسب درآمد کرده اند و به دنبال تمیز کردن پول هستند. این افراد سعی میکنند که رهگیری و رسیدن به منشاء پول را برای مقامات قانون گذار و نهاد های نظارتی سخت کنند تا نشود تشخیص داد که پول و دارایی نامشروع و کثیف از کجا بدست آمده است.!!!
با حفظ این مقدمه میخواهیم بدانیم که ایا در فوتبال هم امکان پولشویی وجود دارد یا خیر؟!!!
بعنوان مثال ممکن است شخصی از یک نهاد یا موسسه دولتی یا عمومی غیر دولتی یا شرکتهای تابعه یا زیر مجموعه های آن مبالغی از طریق اختلاس، رشوه، فساد سیاسی یا کلاهبرداری تحصیل یا تملک کند و مقداری از پول کثیف و نامشروع را در فوتبال هزینه تا صورت قانونی و تمیز شده به آن بدهد. در اینجا فوتبال ابزار و دست آویزی است برای تطهیر و پاک کردن پولهای نامشروع که از راه فساد، رشوه و اختلاس حاصل شده است که از طریق فوتبال به آن صورت مشروع و قانونی می بخشد.

فرهاد خراسانی
نائب رییس خانه مطبوعات گیلان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × پنج =