نواب دوستی؛ راهکارهایی برای توسعه گردشگری گیلان

0 216

عصرکاسپین ؛ یادداشت /عمده مشکلات گیلان در حوزه گردشگری، مربوط به مسائل اجرایی و مدیریتی است که اگر دیدگاه جهان بینی خود را گسترش دهیم مبحث اقتصادی این صنعت نیز حل خواهد شد.

بنده به عنوان عضو کوچکی درگردشگری استان پیشنهاداتی دارم برای جذب بیشترتوریست وذوق دادن به میهمانان برای استقبال بیشترازاستان زیبای گیلان وحتی استان های دیگر.

۱.رسیدگی به فرودگاه ها وگسترش پروازها ورسیدگی به خدمات رفاهی آن.

۲.پیاده سازی مبحث تورگرادنی وچارتر پروازازاستان های دیگربه استان مقصدبرای استقبال بیشتر.که متاسفانه هنوزدراستان وجودندارد

۳.حمایت ازسرمایه گذاران داخلی ‌خارجی وبرداشتن موانع کاری ازجلوی سرمایه گذاردراستان.

۴.نگهداری ازآثارفرهنگی وباستانی استان ‌فراهم سازی امکانات رفاهی درنزدیکی محل های آثار.

۵.ذوق دادن سرمایه گذاران برای سرمایه گذرای درپروژه های گردشگری که تاکنون اجاره نشده وجلوگیری ازکپی برداری وتکرارپروژه های اجراشده

۶.اجراوراه اندازی رستوران های ملل متفاوت درسطح استان وحتی دعوت ازاستان های دیگربرای گردآوری تمامی نمونه غذاهای موجوددرکشوروکشورهای دیگر دراستان

۷.(دربسیاری ازکشورهامشاهده میکنیم که به زیبایی شهرکمک خواهدکردکه شهروندان طبق قوانین بایدوسیله نقلیه همیشه تمیزوکارواش شده راواردشهرکنند) باتوجه پتانسیل استان باکمک راهنمایی رورانندگی ایجاد یکسری قوانین ومحدودیت هادر شهرها وروستاهای استان به زیباسازی شهرکمک خواهدکرد.

۸.وباتوجه به شیوع بیماری کرونادرکشور برای جلوگیری ازخسارت به صنعت گردشگری حمایت دولت وپرداخت تسهیلات باسودپایین حتی به صنف های آسیب دیده کوچک درسطح استان ها .
درنتیجه امیدوارهستیم هرچه زودترصنعت گردشگری استان باتوجه به پتانسیل های موجودکه درسطح دنیا گویامی باشد پس ازپشت سرگذاشتن زودترویروس کروناباتوجه به رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم ،شروع جدیدی را به رخ بکشد.
نواب دوستی
کارشناس گردشگری ،هتل داری ورستوران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش − یک =