نتایج شمارش آرا نامزدهای انتخابات شورای اسلامی رشت

با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ،۱۴۰۰/۰۳/۲۸نتایج شمارش آراء
نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر رشت به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل مى باشد:
عصر کاسپین/ -۱آقای محمدحسین واثق کارگرنیا نام پدرمحمد على دارای ۱۱۹۰۴رأی
-۲آقای رضا عاشری منگودهی نام پدرمحسن دارای ۱۱۳۴۸رأی
-۳آقای علیرضا تاج شهرستانی نام پدرمحمدعلی دارای ۱۰۹۷۸رأی
-۴آقای مجید عزیزی نام پدرمحمود دارای ۱۰۸۶۹رأی
-۵آقای هادی رمضانی پاچکناری نام پدرپرویز دارای ۱۰۸۰۴رأی
-۶آقای سیدحسین رضویان نام پدرسیدمرتضی دارای ۱۰۴۶۸رأی
-۷آقای سیدامیرحسین علوی امندانی نام پدرمیرشمس دارای ۹۹۶۸رأی
-۸آقای مهدی نوری هریس نام پدرمحمد دارای ۹۹۳۴رأی
-۹آقای مسعود عباس نژادکارسیدانی نام پدرمحمد دارای ۸۸۱۴رأی
-۱۰آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه نام پدرسیدحسین دارای ۸۷۶۹رأی
-۱۱آقای نادر حسینی مژدهه نام پدرحسین دارای ۸۱۹۴رأی
-۱۲آقای حسن کریمی کرنق نام پدرعوضعلی دارای ۷۴۵۳رأی
-۱۳آقای محسن سماکڃی نام پدرمحمدتقی دارای ۷۱۸۸رأی
-۱۴آقای محمدحسن عاقل منش نام پدرحسین دارای ۶۸۹۷رأی
-۱۵آقای امید حبیبی لاسکی نام پدرباقر دارای ۶۷۷۷رأی -۱۶خانم مریم گیلان پور نام پدررمضان دارای ۶۳۲۳رأی
-۱۷آقای محمد محمودیان نام پدربهلول دارای ۶۲۴۹رأی
-۱۸آقای قنبر همتی نام پدررضا دارای ۶۲۳۲رأی
-۱۹آقای حجت جذب نام پدرعلی دارای ۶۱۰۸رأی
-۲۰آقای رضا رسولی نام پدرمحمود دارای ۵۸۳۲رأی
-۲۱آقای ابوالفضل پورمجیب اسطلکی نام پدرعباس دارای ۵۸۰۲رأی
-۲۲آقای مهرداد مهرگان نام پدرمسیح دارای ۵۶۹۹رأی
-۲۳آقای مهرداد بردبارطاهرگورابی نام پدرمحمد دارای ۵۴۹۰رأی
-۲۴آقای سینا مقدادی کاسانی نام پدرعلى اکبر دارای ۵۲۶۸رأی
-۲۵آقای حسن عیوضی کرنق نام پدرتجارعلی دارای ۵۲۱۲رأی
-۲۶خانم فاطمه شیرزاده نام پدررجبعلى دارای ۴۷۶۷رأی
-۲۷آقای مرتضی ورزل دوست کتیگری نام پدرمظاهر دارای ۴۷۴۴رأی
-۲۸آقای محمدرضا خاکسارنجفی نام پدرعزیزعلى دارای ۴۶۳۱رأی
-۲۹آقای کاظم نیکومنش نام پدرغلام على دارای ۴۲۸۰رأی
-۳۰آقای محمدصادق اسلامی کجیدی نام پدرنعمت اله دارای ۴۲۰۶رأی
-۳۱آقای مهدی رشادکوچصفهانی نام پدرنصرت اله دارای ۳۷۷۷رأی
-۳۲آقای سجاد علی پور نام پدررحمت دارای ۳۵۸۸رأی
-۳۳خانم زهرا نامورعربانی نام پدرجمشید دارای ۳۳۲۸رأی
-۳۴آقای مجید قصاب زاده نام پدرعبدالحمید دارای ۳۳۰۷رأی
-۳۵آقای افشین ناظمی ثابت صومعه سرائی نام پدرعلى اکبر دارای ۳۲۹۶رأی
-۳۶آقای عبدالرضا رفیعی پورچیرانی نام پدراسماعیل دارای ۳۱۹۸رأی
-۳۷آقای مجتبی میره جینی نام پدرایرج دارای ۳۰۲۴رأی
-۳۸آقای سلمان عسکری جیرهنده نام پدرمرتضی دارای ۲۹۹۲رأی
-۳۹آقای مرتضی احمدی سراوانی نام پدرغلامرضا دارای ۲۸۴۹رأی
-۴۰آقای علی درجزی قاضیانی نام پدرعیسی دارای ۲۷۵۰رأی
-۴۱آقای علیرضا مددی مژدهی نام پدرمرتضى دارای ۲۵۸۸رأی
-۴۲آقای مصطفی بلورچی نام پدرفریدون دارای ۲۵۵۶رأی
-۴۳آقای شمس الله شمسینی غیاثوند نام پدرعلى دارای ۲۳۵۷رأی
-۴۴آقای فرزین کوچکی گل افزانی نام پدرهادی دارای ۲۲۸۰رأی
-۴۵خانم معصومه رجبی پاپکیادهی نام پدرحسن دارای ۲۲۷۳رأی
-۴۶آقای سیدمحسن موسوی نام پدرسید جعفر دارای ۲۲۴۰رأی
-۴۷آقای حسین میربلوک لیڃائی نام پدرحسن دارای ۲۱۰۳رأی
-۴۸آقای علی اکبر کیانی نژاد نام پدرعلی دارای ۲۰۷۰رأی
-۴۹آقای فرزاد کرمی طالقانی نام پدرعینعلی دارای ۲۰۳۵رأی
-۵۰آقای نقی هدایتی نام پدرعلی اصغر دارای ۱۸۲۴رأی
-۵۱آقای عرفان ندائی پس ویشه نام پدرحجت دارای ۱۷۵۷رأی
-۵۲آقای رضا شادپاشاکی نام پدرعلیجان دارای ۱۷۴۳رأی
-۵۳آقای سعید عبداله زاده خاکیانی نام پدرحسین دارای ۱۷۲۰رأی -۵۴آقای مرتضی نجدی گورابی نام پدرحسین دارای ۱۷۲۰رأی
-۵۵آقای محمد صفری نام پدرسلیمان دارای ۱۷۱۱رأی
-۵۶آقای رضا محمدزاده پیشوری نام پدراحمد دارای ۱۶۹۱رأی
-۵۷آقای اسماعیل ابراهیمی نصیرمحله نام پدرعباد دارای ۱۶۸۹رأی
-۵۸آقای مرتضی رمضانی شیرکوهی نام پدرعلی دارای ۱۶۶۶رأی
-۵۹آقای بهزاد مقدم نیا نام پدرحسن دارای ۱۶۱۸رأی
-۶۰آقای خسرو قربانی نام پدرمنصور دارای ۱۵۹۵رأی
-۶۱آقای پوریا قویدل نام پدرعطاءاله دارای ۱۵۱۹رأی
-۶۲آقای هادی اسماعیلی نام پدرتقى دارای ۱۴۵۷رأی
-۶۳آقای محمد رئوف قصابسرائی نام پدرمحمدحسن دارای ۱۴۴۷رأی
-۶۴آقای هادی حاجی عباسی صومعه سرائی نام پدرمحمد دارای ۱۴۲۲رأی
-۶۵آقای حسین احمدیان نام پدرنبى دارای ۱۳۵۷رأی
-۶۶آقای ابراهیم یوسفی نام پدرخداشیرین دارای ۱۲۷۶رأی
-۶۷آقای میرحسین مؤمنی زاده نام پدرمیرشمس دارای ۱۲۰۶رأی
-۶۸آقای میلاد ملکی تکرمی نام پدرعلیرضا دارای ۱۲۰۰رأی
-۶۹آقای سجاد میرزائی سین نام پدرقلی دارای ۱۱۹۰رأی
-۷۰خانم کیمیا اخباری لاکانی نام پدراسمعیل دارای ۱۱۷۵رأی
-۷۱آقای محمد جهانگیری سیاهمزگی نام پدرعظیم دارای ۱۱۱۹رأی
-۷۲آقای محمد وفائی آجی بیشه نام پدرمحمدعلى دارای ۱۰۴۶رأی
-۷۳آقای حسن رجیون پلکوئی نام پدرمحمد دارای ۱۰۱۰رأی
-۷۴آقای محمدمهدی سرگل نام پدرحسن دارای ۹۹۲رأی
-۷۵آقای مهدی اسمعیلی ورکی نام پدرمحمود دارای ۹۵۳رأی
-۷۶آقای سیدجواد اسحاقی نام پدرسید عبداله دارای ۹۳۰رأی
-۷۷آقای مازیار سادیس میانبری نام پدرمهدی قلی دارای ۹۰۰رأی
-۷۸آقای حامد علیپورمامودان نام پدرحسین دارای ۸۹۴رأی
-۷۹آقای علیرضا باقری نام پدرحسین دارای ۸۸۴رأی
-۸۰آقای مجتبی توفیقی نام پدرحسین دارای ۸۴۶رأی
-۸۱خانم مریم امانی پرچکوهی نام پدرامان اله دارای ۸۴۱رأی
-۸۲آقای علی احمدنیا نام پدررشید دارای ۸۰۶رأی
-۸۳آقای مرتضی باباخانی گلنگشی نام پدرمحمد دارای ۷۸۹رأی
-۸۴خانم سیده زهرا میرحسینی لاکانی نام پدرمیر یحیى دارای ۷۷۴رأی
-۸۵خانم سمیه خاکسار نام پدرمجتبی دارای ۷۷۴رأی
-۸۶آقای حسین ملکی میخوش نام پدرخانحسین دارای ۷۶۱رأی
-۸۷آقای غلامرضا آزموده خشت مسجدی نام پدرمختار دارای ۷۳۹رأی
-۸۸آقای نیما علی بلندی نام پدرابوالقاسم دارای ۷۲۹رأی
-۸۹آقای سیدمحمد حمیدی عدلی نام پدرسیداسمعیل دارای ۷۱۳رأی
-۹۰آقای طهمورس محمدی نوده نام پدرارسلان دارای ۷۱۰رأی
-۹۱خانم فاطمه آقاجانی کیاسه نام پدرمرادعلی دارای ۷۰۵رأی -۹۲خانم شریعت مهدوی لیف شاگرد نام پدرمحمدکاظم دارای ۶۹۹رأی
-۹۳آقای منصور ظهیری شیرآباد نام پدرفرجود دارای ۶۸۶رأی
-۹۴آقای حمید همت پور نام پدرقربانعلى دارای ۶۵۰رأی
-۹۵آقای سیدمحمدمهدی باکی هاشمی نام پدرسیدتقى دارای ۶۴۳رأی
-۹۶آقای محمد افتخاری سدهی نام پدرهادی دارای ۶۴۱رأی
-۹۷آقای بهنیا ثابت رفتار نام پدرحسین دارای ۶۳۵رأی
-۹۸آقای سیدمجید محجوب خطیبانی نام پدرسید محمد دارای ۶۳۲رأی
-۹۹آقای ایمان مهدی نژاد نام پدرمحمد دارای ۶۲۵رأی
-۱۰۰خانم مریم حاج نجفی نام پدرحسین دارای ۶۱۸رأی
-۱۰۱آقای علی هندی چولابی نام پدرمرتضی دارای ۶۱۵رأی
-۱۰۲آقای محسن معارفی نام پدرمحمود دارای ۶۱۱رأی
-۱۰۳آقای محمدرضا برزگرمقدم بازقلعه نام پدرحسن دارای ۶۰۳رأی
-۱۰۴آقای رحیم پورمحمدی گواسرائی نام پدرتقی دارای ۶۰۱رأی
-۱۰۵آقای مجتبی میرزائی نام پدرفرخ دارای ۵۹۵رأی
-۱۰۶آقای ناصر باقرزاده لاکانی نام پدرمهدی دارای ۵۹۱رأی
-۱۰۷آقای بهرام علی دوست گلرودباری نام پدرجعفر دارای ۵۷۵رأی
-۱۰۸آقای محمد حاجی جعفری نام پدرحسین دارای ۵۷۳رأی
-۱۰۹آقای محمدعلی رفعتی ساجدی نام پدرمهدی دارای ۵۷۲رأی
-۱۱۰آقای امیررضا کریمی آذری نام پدرفریدون دارای ۵۶۶رأی
-۱۱۱آقای داود قیاسی غیاث آباد نام پدرشرین اله دارای ۵۶۳رأی
-۱۱۲آقای سیدحمیدرضا علوی نام پدرسیدجمال دارای ۵۳۵رأی
-۱۱۳آقای نادر خدادادی لزرجان نام پدرنادر دارای ۵۲۶رأی
-۱۱۴آقای جلال مقدس نام پدررمضانعلی دارای ۵۰۴رأی
-۱۱۵آقای جلال نیک فطرت شالدهی نام پدرمهدی دارای ۵۰۳رأی
-۱۱۶خانم سیده زهرا امامی مؤیدی نام پدرسیدزین العابدین دارای ۵۰۰رأی
-۱۱۷آقای محمود حسین زاده صیقلانی نام پدرعزیز دارای ۴۹۵رأی
-۱۱۸آقای حسین حاجتی نام پدرنور محمد دارای ۴۸۳رأی
-۱۱۹آقای علیرضا بخشی نژادعلی نودهی نام پدرمحمد دارای ۴۷۹رأی
-۱۲۰خانم ام البنین فتوحی سدهی نام پدراحمد دارای ۴۷۶رأی
-۱۲۱آقای عباس خیرخواه صیقلانی نام پدرعنایت خیرخواه صیقلانى دارای ۴۷۳رأی
-۱۲۲آقای حسن حاتم جعفری نام پدرمحمد تقى دارای ۴۶۷رأی
-۱۲۳خانم معصومه پاداش ستوده نام پدرهاشم دارای ۴۵۳رأی
-۱۲۴خانم زینب خوش روش گشتی نام پدرفرخ دارای ۴۵۲رأی
-۱۲۵آقای سیدجمال علوی گیلوان نام پدرسید مرتضى دارای ۴۴۵رأی
-۱۲۶خانم رقیه شادمان نام پدرتقی دارای ۴۳۸رأی
-۱۲۷آقای فرداد رجبی پسیخانی نام پدرحسن دارای ۴۲۹رأی
-۱۲۸آقای ناصر آفرین زادخشکنودهانی نام پدرعباس دارای ۴۱۱رأی
-۱۲۹آقای عباس مهدوی نرگسی نام پدروحیدرضا دارای ۳۹۸رأی -۱۳۰آقای ناصر قربانعلی نضارپور نام پدرولى دارای ۳۹۶رأی
-۱۳۱خانم مریم منصوری نام پدرحیدر دارای ۳۹۴رأی
-۱۳۲آقای خسرو زندی فر نام پدرقاسم دارای ۳۹۰رأی
-۱۳۳آقای عزیز رضائی نام پدرفیروز دارای ۳۸۸رأی
-۱۳۴آقای امیر حامدی مهره نام پدراسمعلی دارای ۳۸۳رأی
-۱۳۵آقای ستار زال نژاد نام پدرفریبرز دارای ۳۷۶رأی
-۱۳۶آقای غلامرضا فرجاه نام پدرمحمد دارای ۳۷۱رأی
-۱۳۷آقای یاسین حسینی نام پدرطالب دارای ۳۴۱رأی
-۱۳۸آقای مجید بشردوست نام پدرعبدالحمید دارای ۳۳۷رأی
-۱۳۹آقای سهیل صدرائی مقدم بالاکویخی نام پدرمحمدعلی دارای ۳۳۶رأی
-۱۴۰آقای حسام افسوس بی ریا نام پدرغلامحسین دارای ۳۳۵رأی
-۱۴۱آقای هادی خوشرفتارسلیماندارابی نام پدراحمد دارای ۳۳۲رأی
-۱۴۲آقای محسن پیرزاده نام پدرکریم اله دارای ۳۳۱رأی
-۱۴۳آقای یوسف میره جینی نام پدرمحمد دارای ۳۲۹رأی
-۱۴۴آقای اسحاق احتشامی نام پدراحمدعلى دارای ۳۲۷رأی
-۱۴۵آقای فرزاد داداش زاده نام پدرطاهر دارای ۳۲۵رأی
-۱۴۶آقای احمد خوش گفتارپسیخانی نام پدرمحمد دارای ۳۱۷رأی
-۱۴۷آقای آرش تجددی پاسکیابی نام پدرعباس دارای ۳۱۱رأی
-۱۴۸آقای عارف اسدالهی ارم ساداتی نام پدرقسمت دارای ۳۰۱رأی
-۱۴۹آقای عظیم یگانه نام پدررمضانعلی دارای ۲۹۶رأی
-۱۵۰خانم فرحناز افشین نام پدرفرامرز دارای ۲۹۵رأی
-۱۵۱آقای عباس محمدزاده پردسری نام پدراحمد دارای ۲۹۲رأی
-۱۵۲خانم صغری خانزاده خرطومی نام پدرحسین دارای ۲۸۹رأی
-۱۵۳آقای مجید پیرزاده کلشتری نام پدرکریم اله دارای ۲۸۵رأی
-۱۵۴خانم فرزانه آقاجان لیافو نام پدرسلیم دارای ۲۷۲رأی
-۱۵۵آقای مهدی ابراهیم نژادچماچائی نام پدررضا دارای ۲۷۰رأی
-۱۵۶خانم مریم حسن پورچوبه ثانی نام پدرمحمد دارای ۲۶۸رأی
-۱۵۷خانم عاقله شادپورذوالپیرانی نام پدررحیم دارای ۲۶۲رأی
-۱۵۸آقای سیدمحمد پورمحب حسینی نام پدرسید قاسم دارای ۲۶۰رأی
-۱۵۹خانم لیدا صادقی لطف آباد نام پدرعزیزاله دارای ۲۵۵رأی
-۱۶۰آقای حمیدرضا حسین زاده پیربازاری نام پدراحمد دارای ۲۵۳رأی
-۱۶۱آقای نیما پارساضیابری نام پدرحسین دارای ۲۵۰رأی
-۱۶۲آقای نعمت اله غزالی نام پدرعلى دارای ۲۴۶رأی
-۱۶۳خانم کبری امیراحمدی چماچار نام پدرحاجى قلى دارای ۲۳۹رأی
-۱۶۴آقای رامتین پوریوسفی اباتری نام پدررامین دارای ۲۳۱رأی
-۱۶۵آقای آرش جمشیدی کوکنه نام پدرخیرالله دارای ۲۳۰رأی
-۱۶۶آقای محسن محمدی لیافوئی نام پدرحسین دارای ۲۲۹رأی
-۱۶۷آقای یاسر آقائی پیرکوهی نام پدریحیی دارای ۲۲۷رأی -۱۶۸آقای علی اسفندیاری نام پدراسماعیل دارای ۲۲۷رأی
-۱۶۹آقای ادریس اصلاحی طبالوندانی نام پدرمجید دارای ۲۲۷رأی
-۱۷۰خانم فروغ فریدنیا نام پدرصفر دارای ۲۲۵رأی
-۱۷۱آقای اسماعیل غفوری نام پدرباباخان دارای ۲۲۱رأی
-۱۷۲آقای پویا بابائی اولم نام پدرولی الله دارای ۲۲۰رأی
-۱۷۳آقای مهدی تربیت نام پدریداله دارای ۲۱۸رأی
-۱۷۴آقای علی رحیم زاده متحد نام پدرعبدالرضا دارای ۲۱۵رأی
-۱۷۵آقای سعید کریمی پرمهر نام پدرعدالت دارای ۲۰۹رأی
-۱۷۶آقای پدرام هادی زاده قاضیانی نام پدرحسین دارای ۲۰۶رأی
-۱۷۷آقای اصغر قاسمی شمس نام پدرمحمد دارای ۲۰۲رأی
-۱۷۸آقای محمد شاه محمدی نام پدرمحمود دارای ۲۰۲رأی
-۱۷۹خانم زهرا شعبان پورششکل نام پدرمحمود دارای ۲۰۰رأی
-۱۸۰آقای سیدجلال حسنی پورکردمحله نام پدرسیدتقى دارای ۱۹۹رأی
-۱۸۱آقای محمدعلی ناصری کنارسری نام پدرعلی دارای ۱۹۶رأی
-۱۸۲آقای مهران محمودی ضیابری نام پدرمحمد دارای ۱۹۵رأی
-۱۸۳آقای عرفان محمدی نام پدرمحمد دارای ۱۹۳رأی
-۱۸۴آقای سجاد سمیعی خطیبانی نام پدراحمد دارای ۱۸۹رأی
-۱۸۵خانم مریم علی پورلزرجانی نام پدرقاسم دارای ۱۸۶رأی
-۱۸۶آقای احمد حبیبی ستوا نام پدراسمعیل دارای ۱۸۳رأی
-۱۸۷آقای حسن پیره نام پدرحسینعلی دارای ۱۸۰رأی
-۱۸۸آقای مسعود نیک چهره گل افزائی نام پدریوسف دارای ۱۸۰رأی
-۱۸۹آقای شاهرخ صالحی چکوسری نام پدرحسین دارای ۱۸۰رأی
-۱۹۰خانم مرجان خنده جام نام پدرمحمود دارای ۱۷۸رأی
-۱۹۱آقای سجاد کریمی لاسکی نام پدرحبیب دارای ۱۷۷رأی
-۱۹۲آقای فرزام اسماعیل پورلیف شاگرد نام پدررضا دارای ۱۷۵رأی
-۱۹۳آقای احمد واعظی نسب نام پدرحسینعلى دارای ۱۷۵رأی
-۱۹۴خانم مریم هاساواری نام پدرسیف الدین دارای ۱۷۵رأی
-۱۹۵آقای محمد رنجی شیشه گورابی نام پدرعبدالرضا دارای ۱۷۴رأی
-۱۹۶آقای راشد نقی پورلاسکی نام پدرکرم دارای ۱۷۳رأی
-۱۹۷آقای حسین مرزوان نام پدرصفرعلی دارای ۱۷۰رأی
-۱۹۸آقای مسعود امجد نام پدرموسی دارای ۱۶۹رأی
-۱۹۹آقای علی امینی دوست نام پدرغلام دارای ۱۶۹رأی
-۲۰۰آقای رضا اکبری چیرانی نام پدرمحمد دارای ۱۶۷رأی
-۲۰۱آقای حسین مطهری طشی نام پدرمنصور دارای ۱۶۱رأی
-۲۰۲آقای میلاد محبوب ملکسری نام پدرشریف دارای ۱۶۰رأی
-۲۰۳آقای رضا یگانه جولاتی نام پدرمحمد دارای ۱۵۹رأی
-۲۰۴خانم معصومه گل زاده نام پدرهادی دارای ۱۵۵رأی
-۲۰۵خانم سیده کلثوم ناصری کوهی نام پدرسید جعفر دارای ۱۵۱رأی -۲۰۶خانم نگین عابدمینو نام پدراللهویردی دارای ۱۵۰رأی
-۲۰۷آقای علی بهجتی ماسوله نام پدربهرام دارای ۱۴۷رأی
-۲۰۸آقای مرتضی امام پورچاکری نام پدرحسن دارای ۱۴۶رأی
-۲۰۹آقای جلیل رحمان پور نام پدرعسکر دارای ۱۴۶رأی
-۲۱۰آقای حسن نیک خواه ذوالپیرانی نام پدرابراهیم دارای ۱۴۲رأی
-۲۱۱آقای سیامک صدرالهی نام پدرعلى صفر دارای ۱۳۷رأی
-۲۱۲آقای داریوش قربانزاده نام پدرکیانوش دارای ۱۳۵رأی
-۲۱۳آقای مجید محمدپور نام پدرمحمدعلى دارای ۱۳۳رأی
-۲۱۴آقای هوفر نقشی نام پدرمحمدنقى دارای ۱۳۱رأی
-۲۱۵آقای محمدرضا اسدی نام پدرمهدی دارای ۱۳۰رأی
-۲۱۶آقای طاها جاوید نام پدرانور دارای ۱۲۷رأی
-۲۱۷آقای محمدمهدی جوادی نام پدرمحمدرضا دارای ۱۲۶رأی
-۲۱۸آقای آرمان نوتاراج زاده کل تپه نام پدرشهرام دارای ۱۲۵رأی
-۲۱۹آقای سیدعلی سیدنژاد نام پدرسیدمحمود دارای ۱۲۳رأی
-۲۲۰آقای امیر اصلانی زیدهی نام پدراصلان دارای ۱۲۲رأی
-۲۲۱آقای محمدرضا صابری خشکبجاری نام پدرمحمد دارای ۱۲۱رأی
-۲۲۲آقای محمدحسن مکرم رفتاری نام پدرعلی اصغر دارای ۱۲۰رأی
-۲۲۳آقای محمد جباری جم نام پدرولی اله دارای ۱۱۵رأی
-۲۲۴آقای سیدداود میرباقری نام پدرسید احمد دارای ۱۱۴رأی
-۲۲۵آقای مهدی الماسی نام پدرعلی اکبر دارای ۱۱۳رأی
-۲۲۶آقای مهرداد یعقوبی مرکیه نام پدرسلطانعلی دارای ۱۱۳رأی
-۲۲۷آقای حامد دلدارمسرور نام پدرمحمد دارای ۱۱۲رأی
-۲۲۸آقای محمدرضا صادقی خطیبانی نام پدرهرمز دارای ۱۱۱رأی
-۲۲۹آقای صابر جمالی شهربیجاری نام پدرابوالقاسم دارای ۱۱۰رأی
-۲۳۰آقای مجتبی قدیمی نام پدرایوب دارای ۱۰۹رأی
-۲۳۱آقای فریدون پورسمیعی نام پدرقربانعلی دارای ۱۰۹رأی
-۲۳۲آقای محسن نیکروان نام پدرغلامرضا دارای ۱۰۹رأی
-۲۳۳آقای عقیل پیک تملی نام پدرعزیز دارای ۱۰۵رأی
-۲۳۴آقای حسین سرمست نوکنده نام پدرحسن دارای ۱۰۰رأی
-۲۳۵آقای صمد آژیری نام پدرحسین دارای ۹۹رأی
-۲۳۶آقای سیدعلی اصغر اخباری آزادپیشخانی نام پدرگلمیر دارای ۹۸رأی
-۲۳۷آقای رضا مظفری ثابتی نام پدرمهدی دارای ۹۷رأی
-۲۳۸آقای حسین حسنی نام پدرمحمد دارای ۹۵رأی
-۲۳۹آقای آیدین زیبائی دیوشلی نام پدردرویشعلی دارای ۹۵رأی
-۲۴۰آقای ابراهیم طاهررفتار نام پدراحمد دارای ۸۹رأی
-۲۴۱آقای محمدعلی مکرم رفتاری نام پدرعلی اصغر دارای ۸۸رأی
-۲۴۲آقای حسن قنبری تمرین نام پدرفتح اله دارای ۸۳رأی
-۲۴۳آقای محمدجواد مرادی کلارده نام پدرمحمد ابراهیم دارای ۷۶رأی -۲۴۴آقای محمد خان میرزائی نام پدررسول دارای ۷۳رأی
-۲۴۵آقای مجتبی خانجانزاده نام پدرمحمدرسول دارای ۷۲رأی
-۲۴۶آقای کیهان نصررمزی نام پدرحسن دارای ۷۰رأی
-۲۴۷آقای علی اصغر مکرم رفتاری نام پدرعلى اکبر مکرم رفتاری دارای ۶۶رأی
-۲۴۸آقای سیدایمان طلوعی برازنده نام پدرسیدمهدی دارای ۶۵رأی
-۲۴۹آقای محمدرضا ترک نام پدرمراد دارای ۶۲رأی
-۲۵۰آقای رضا معارفی نام پدرمحمد دارای ۶۰رأی
-۲۵۱آقای علیرضا قهرمانی نام پدرعیسی دارای ۵۸رأی
-۲۵۲آقای بهروز شیعه یان نام پدرمحمود دارای ۵۸رأی
-۲۵۳آقای امید محبى اصل نام پدرمحمدحسین دارای ۵۸رأی
-۲۵۴آقای عابد نجومی ریک نام پدرحیدر دارای ۵۶رأی
-۲۵۵آقای علی جلیلی نام پدرصورتعلى دارای ۵۶رأی
-۲۵۶آقای محمد دفاعی پشته نام پدرخدابخش دارای ۵۲رأی
-۲۵۷آقای امید شعبان مرکیه نام پدراسمعیل دارای ۴۳رأی
-۲۵۸آقای جواد کاظمی نام پدرمهیار دارای ۴۰رأی
-۲۵۹آقای مهدی جوادپور نام پدرسمران دارای ۳۱رأی
اینک در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامى کشور و ماده ۷۰آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى
شهر و روستا ، از تاریخ انتشار این آگهى به مدت دوروز هیأت اجرایى در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتى مى
باشد .
شکایاتى قابل رسیدگى خواهد بود که مشخصات شاکى یا شاکیان شامل نام ونام خانوادگى، نام پدر، نشانى محل کار یا
سکونت و امضای شاکى یا شاکیان را داشته باشد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + 4 =