پاسخگوئی به درخواست های سیستمی مخاطبان تامین اجتماعی در زمان مناسب استاندارد شده انجام میگیرد

پاسخگوئی به ذینفعان در زمان مناسب در قالب استاندارد در سیستم مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی پیاده سازی شده و رصد و پایش می گردد .

عصر کاسپین/  مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به این موضوع ، افزود : سازمان تامین اجتماعی با درک اهمیت برقراری و حفظ ارتباط موثر و دوسویه با جامعه مخاطبان پرشمار خود، در سال ۱۳۹۸ با بهره گیری از تجارب موفق سایر سازمان ها و نهادها و به منظور توسعه و ارتقای فرآیندهای پاسخ‌گویی در سامانه ارتباطات و نظارت مردمی، نسبت به تدوین سند نیازمندی و پیشنهادهای توسعه مرکز ۱۴۲۰ اقدام نمود که از جمله فعالیتهای بعمل آمده در چارچوب سند مذکور، تدوین توافقنامه سطح عملیات بمنظور پاسخ‌گویی به ذینفعان در زمان مناسب بود که اصول و الزامات آن در سیستم مذکور پیاده سازی گردیده است .
علی حسین نژاد با بیان اینکه پاسخ‌گویی به درخواست های ارجاعی از سامانه ارتباطات و نظارت مردمی به واحدهای اجرایی تحت تاثیر استاندارد مذکور و منطبق با توافق های بعمل آمده بصورت خودکار در دو فاز زمانی مورد سنجش قرار می‌گیرد اذعان داشت در فاز زمانی اول؛ در صورت گذشت بیش از دوسوم فرصت پاسخ‌گویی و عدم ارائه پاسخ، فردی که درخواست جهت اقدام به ایشان ارجاع شده است پیامی از سامانه ارتباطات و نظارت مردمی به منظور یادآوری دریافت می‌نماید تا در موعد قانونی به مورد ارجاع شده رسیدگی نماید و در فاز زمانی دوم در صورت انقضای مهلت پاسخ‌گویی و عدم ارائه پاسخ، پیامی مبنی بر پایان مهلت پاسخ‌گویی و تاکید بر ضرورت انجام در اسرع وقت به همکار مسئول ارسال میگردد.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خاطر نشان ساخت سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۲۰ و شماره تلفن ۱۴۲۰ مرکز ارتباطات مردمی سازمان و همچنین پورتال مربوطه به نشانی ۱۴۲۰tamin.ir بسترهای فراهم شده برای ثبت شکایات و پیشنهادهای بیمه شدگان و مراجعین در حوزه های مختلف است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × دو =