بیش از ۲۳ میلیارد ریال از بدهی کارفرمایان شهر آستانه اشرفیه به تامین اجتماعی تعیین تکلیف گردید

با انتشار گزارشی از سوی تامین اجتماعی شعبه آستانه اشرفیه ، آخرین وضعیت جامعه آماری تحت پوشش تشریح گردید .

عصر کاسپین/ صادق پردل رئیس تامین اجتماعی شعبه آستانه اشرفیه با اعلام این خبر اظهار داشت : تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۶۹ نفر از کارفرمایان حوزه عمل این شعبه ، افزون بر ۹۸ میلیارد ریال بدهی بیمه ای به این شعبه داشته اند که در فرصت بخشودگی جرائم بیمه ای در سالجاری تعداد ۸۸ نفر از آنها نسبت به تعیین تکلیف ۲۳ میلیارد ریال از دیون خود اقدام نمودند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قریب به ۳۰ هزار نفر از جمعیت این شهر تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند افزود : بیش از ۹۷۰۰ بیمه شده اصلی به اتفاق افراد تبعی خود در کنار قریب به ۴۰۰۰ نفر مستمری بگیر در این زمره قرار دارند .

رئیس تامین اجتماعی شعبه آستانه اشرفیه با بیان اینکه تعداد بازنشستگان تحت پوشش طی سه ماهه اول سالجاری از۵/۸ درصدافزایش برخورداربوده است اذعان نمود براین اساس مستمری بگیران گروه بازنشستگان از ۲۱۰۶ نفر در پایان سال گذشته به ۲۲۳۰ نفر در پایان خرداد افزایش یافته اند .

صادق پردل با بیان اینکه در همین مدت تعداد ازکارافتادگان نیز ۱۲ درصد افزایش داشته ، اظهار داشت : رشد ۲/۳ درصدی پرونده های فوتی نیز در سه ماهه اول امسال سبب افزایش حدود ۴۰ مستمری بگیر بازمانده جدید گردیده است .

خاطر نشان میسازد نیمی از بیمه شدگان اصلی تحت پوشش این شعبه را بیمه شدگان اجباری مشمول قانون کار تشکیل داده و کارگران ساختمانی با جمعیتی بیش از هزار نفر و رانندگان با افزون بر ۸۲۰ نفر از اقشار بزرگ گروههای بیمه ای تحت پوشش در این شعبه میباشند .  

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × دو =