اجرای برنامه اقدام و عمل با هدف ساماندهی کودکان خیابانی توسط بهزیستی استان

دکتر رضا جعفری معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان گفت : کودکان خیابانی بخش کوچکی از کودکان کار به مفهوم کلی هستند که بدون نظارت ومراقبت خانواده در خیابان حضور دارند .

عصر کاسپین/ معاون امور اجتماعی بهزیستی استان گیلان اظهار داشت : اصولا کودکان خیابانی به دو گروه عمده تقسیم می شوند :

-کودکان خیابانی یعنی کودکان که بعد از فراغت از کار روزانه یا پرسه زنی در خیابان نزد خانواده های خود برمی گردند

-کودکان خیابان: یعنی کودکانی که به تنهایی یا همراه خانواده در خیابان کار و زندگی می کنند .

وی افزود : با توجه به اینکه کودکان خیابانی یکی از آسیب پذیرترین گروههای اجتماعی هستند ، حمایت و صیانت از حقوق آنان، یکی از مهمترین وظایف دولتها محسوب می شود در همین راستا، سازمان بهزیستی از تقریبا دو دهه پیش طرح ها و برنامه های را برای کنترل و کاهش این آسیب اجرا نموده است از جمله راه اندازی مراکز شبانه روزی کودکان خیابانی با هدف نگهداری از کودکان خیابانی فاقد سرپرست موثر به مدت حداکثر یکسال و انجام برنامه ریزی و اقدامات موثر برای بازگشت موفقیت آمیز کودکان به خانواده با انجام حمایت های اجتماعی و توانمند سازی خانواده و در صورت عدم مهیا شدن زمینه بازگشت ، نگهداری بلندمدت کودکان مشمول در خانه های کودکان و نوجوانان

دکتر رضا جعفری اظهار داشت : با توجه به تجارب سالیان گذشته و بررسی ویژگیهای کودکان خیابانی که عموما دارای خانواده بوده ، اجرای طرح راه اندازی مرکز حمایتی –آموزشی کودک و خانواده در اولویت برنامه های سازمان قرار گرفت .هدف عمده طرح کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حضور کودک در خیابان و توانمندسازی خانواده بود زیرا که اعتقاد براین است که کودکان بواسطه شرایط نامناسب اقتصادی خانواده یا عدم آشنایی والدین نسبت به وظایف ذاتی خود ، در خیابان حضور می یابند لذا حل بنیادی مساله مستلزم توجه و اهتمام جدی در کمک به خانواده جهت انجام کارکردهای مطلوب خود است.

وی افزود : در همین راستا ،مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده از دی ماه سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را با هدف شناسایی کودکان خیابانی زیر ۱۸ سال در رشت شروع نمود و تا به امروز ۱۸۰ کودک از طریق تیم تخصصی مرکز ( روان شناس و مددکار اجتماعی) شناسایی و از خدمات متنوع آموزشی، مالی، بهداشتی ، فنی –حرفه ای و…. بهره مند شدند لازم به توضیح است که در حال حاضر با توجه به اقدامات موثر بهزیستی و سایر نهادها جهت توانمندسازی خانواده از طریق پرداخت کمک هزینه معیشتی ، آموزش فنی –حرفه ای و… ، کمک به ادامه تحصیل کودکان، برگزاری انواع دوره های آموزشی و مهارتی ،اجرای دوره های فرهنگی و هنری و نیز افزایش سن گروه هدف،در حال حاضر ۹۴ کودک در چرخه حمایتی این مرکز قرار دارند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان گیلان بیان داشت : با توجه به پیامدها و عوارض نامطلوب پدیده کار کودکان در خیابان از جمله گرایش به سایر آسیبهای اجتماعی از جمله استعمال دخانیات، سوء مصرف مواد و الکل، سوء استفاده اخلاقی از آنان، احتمال جذب در باندهای فساد، بهره کشی اقتصادی، در معرض خشونت کلامی و جسمی در خیابان ، اختلال در فرایند تحصیلی ( افت تحصیلی، ترک تحصیل ) و سایر آسیبهای اجتماعی ،طی هماهنگی های صورت گرفته در سطح استان ، مقرر است طی هفته آینده فرایند ساماندهی کودکان خیابانی در سطح شهر رشت در قالب برنامه اقدام و عمل با رویکرد دوستدار کودک با مشارکت سایر دستگاهها و نهادها از جمله نیروی انتظامی ، کمیته امداد حضرت امام و دادگستری و.. با هدف حذف کار کودک از خیابان از طریق مهیا کردن شرایط زندگی مناسب در خانواده و افزایش مسئولیت پذیری والدین در ایفای وظایف والدگری طی فرایند زیر شروع شود:

– آموزش ویژه نیروهای کارشناس جهت شناسایی و هدایت اصولی کودکان به مراکز تعیین شده

-پهنه بندی مناطق شهری جهت استقرار تیم های شناسایی

-انجام هماهنگی های لازم با نیروی انتظامی و ارائه لیست اسامی کارشناسان طرح به نیروی انتظامی به منظور حمایت و پشتیبانی از کارشناسان و کودکان

– اخذ حکم قضایی جهت انتقال کودکان به مراکز تعیین شده

– پذیرش و تشکیل پرونده برای کودکان شناسایی شده و ارائه خدمات فوری شامل استحمام، تعویض لباس ، تغذیه مناسب ، خدمات اورژانس پزشکی در صورت نیاز و…

-شناسایی خانواده ، بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان ، تعیین صلاحیت سرپرستی کودک

– اخذ دستور قضایی برای نگهداری کودکان فاقد سرپرست موثر در مراکز شبه خانواده و مراکز اسکان موقت

– توانمند سازی کودکان تحویل گردیده به خانواده : برای آن دسته از کودکانی که دارای سرپرست قابل بازتوانی می باشند پس از طی مراحل پذیرش و غربالگری به خانواده تحویل داده می شوند و براساس نوع مشکل سرپرست ،بازتوانی با اولویت گذاری بر سه گروه هدف : کودک / سرپرست/ سایر اعضاء خانواده انجام می شود.

امید است اجرای این طرح ، گامی بلند برای ارتقای سلامت روانی و اجتماعی ، بهبود کیفیت زندگی کودکان خیابانی و خانواده های آنان در بستر همکاری و تعامل و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و منابع موجود باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + پانزده =