آموزش برنامه های اجتماع محور برای ۲۵۰ نفر از تسهیلگران، مسئولین فنی و صاحبین امتیاز مراکز مثبت زندگی استان گیلان

سومین گروه تسهیلگران، مسئولین فنی و صاحبین امتیاز مراکز مثبت زندگی با حضور مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر حسین نحوی نژاد و اعضای کمیته استانی اجتماع محور در سالن خزائلی ستاد بهزستی استان برگزار گردید. بدین ترتیب برنامه های اجتماع محور که به منظورتسهیل دسترسی گروههای هدف و عموم مردم به خدمات سازمان وتوزیع عادلانه خدمات وافزایش رضایتمندی جامعه هدف طراحی گردیده، به مرحله اجرا درآمد.

عصر کاسپین/ مدیرکل بهزیستی گیلان بر توجه ویژه به این رویکرد جهت محقق ساختن اهداف عالیه سازمان -رفاه اجتماعی- و پیشبرد راهبردهای توسعه ای -توسعه ی الگوها ی اجتماع محور درارائه خدمات سازمان و گسترش مشارکت مردم دربرنامه ریزیها وتصمیم گیریها – تاکید نمودند و نقش واهمیت مراکز مثبت زندگی را درافزایش ظرفیت خدمات رسانی به جامعه هدف بسیار موثر دانستند.

سپس دکتر مهنوش توکلی فرد مشاور مدیرکل و دبیرکمیته استانی اجتماع محور مثبت زندگی ضمن بیان اهداف و نقشه راه کمیته،درخصوص اصول تسهیلگری، شبکه سازی، اهمیت مشارکت اجتماعی و فرایند اجرایی برنامه های اجتماع محور محلات منتخب و آسیب خیز استان توضیحاتی ایراد نمودند.در ادامه آقای موسوی نماینده معاونت توانبخشی در کمیته استانی اجتماع محور ضمن بیان اصول و روش های اجرایی برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه و نحوه تشکیل شورای اجتماع محور توضیحاتی درخصوص تشکیل صندوق های مالی خرد برای توانخواهان دچار معلولیت ارائه نمودند. سپس خانم ها زهرابی، نوبخت و اکبری نمایندگان معاونت های تخصصی اداره کل بهزیستی استان در کمیته استانی به بیان فعالیت های اجتماع محور در حوزه های تخصصی از جمله فعالیت های پیشگیرانه باماهیت اجتماع محوری،پایگاههای خدمات اجتماعی و طرح اجتماع محور برنامه مالی خرد برای ساکنین مناطق روستایی آسیب خیز پرداختند.

در پایان پس از استماع نقطه نظرات اعضای حاضر در جلسه مقرر گردید عملیات اجرایی برنامه آغاز و در بازه زمانی یک ماهه تسهیلگران آموزش دیده با مشارکت اعضای جامعه محلات منتخب نسبت به تکمیل شناسنامه مبتنی بر اطلاعات ظرفیت سنجی، داشته سنجی و نیازسنجی اقدام نمایند.در برنامه جامع اجتماع محور کلیه خدمات توانبخشی، پیشگیرانه و آسیب های اجتماعی که در قالب خدمات محله محور می گنجند با در نظر گرفتن اولویت نیازهای محلی به محیطی ترین سطح شبکه های اجتماعی اجتماع محورکه همانا محلات و بالاخص محلات آسیب خیز می باشند، ارائه می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 12 =