بسترسازی مناسب بر پایه برنامه ریزی دقیق برای حمایت از گروه هدف

0 12

با تاکید بر اولویت های ده گانه سازمان زندان های کشور و توجه به خانواده زندانیان ، بیست و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و خدمات اجتماعی زندان های گیلان همزمان با نشست فصلی مددکاران برگزار شد .

عصر کاسپین/ در بیست و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و خدمات اجتماعی زندان های گیلان که همزمان با نشست فصلی مددکاران برگزار شد ،رضا محمدی اصل مدیر کل زندان های گیلان گفت : با تاکید بر اولویت های ده گانه سازمان زندان های کشور و توجه به خانواده زندانیان که در اولویت هفتم قرار دارد  نقش مددکاران در احترام به کرامت ذات انسانی فارغ از وضعیت شخصی آنان حائز اهمیت است و عملکرد آنان را مستلزم دید فنی در شناخت شخصیت گروه هدف و خانواده های آنان دانست .

وی افزود: مددکاران هیچ گاه نباید فراموش کنند که زندانیان به آنان نیاز دارند و باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا با مطالعه دقیق پرونده شخصیتی آنان و نیاز سنجی های اولیه ،اولویت ها را برای ساخت بستر مناسب برای کمک رسانی به گروه این هدف مهیا سازند .

محمدی اصل با تقدیر از انجمن های حمایت ۱۳ گانه استان ها و مرکز مراقبت بعد از خروج در شناسایی و پیگری خانواده های نیازمند زندانیان گفت : در بازدید های هفتگی توانستیم با حضور در محل زندگی خانواده زندانیان از وضعیت زندگی و معیشت آنان مطلع شویم و با برنامه ریزی های انجام شده فرزندان زندانیانی که از تحصیل بازمانده بودند با مکاتبه آموزش و پرورش استان به چرخه تحصیل بازگردانیم و همچنین با نشست های متعدد با مدیران شرکت های مختلف برای اغلب خانواده زندانیان شغل ایجاد گردید.

مدیر کل زندان های گیلان در خصوص مشاوره های تخصصی توسط مددکاران گفت : علاوه بر مشاوره های لازم برای مددجویان و خانواد ه های آنان در زندان ها نیاز است مشاوره های تخصصی نیز صورت گیرد و با همکاری دیگر نهادها و ادارات از جمله بهزیستی ، کمیته امداد و دیگر ادارت این پیوند نزدیک بوجود آمده و خانواده زندانیان با مراجعه به مراکز معرفی شده تحت پوشش و حمایت قرار می گیرند.

محمدی اصل در پایان با اشاره به اینکه هر محکوم با ارتکاب جرمی به زندان معرفی و تحمل حبس می نماید و ما باید بدون در نظر گرفتن نوع جرم آن وظایفی که در حیطه سازمانی ما می باشد برای او و خانواده اش به بهترین نحو ممکن انجام دهیم به سخنان خود پایان داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 4 =