مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان برای دومین فصل متوالی رتبه نخست کشور را در ارزیابی عملکرد واحد های درمانی تامین اجتماعی کسب نمود

0 12

در اجرای ارزیابی های بعمل آمده از مدیریت درمانهای تامین اجتماعی کشور مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان برای دومین فصل متوالی با کسب بالاترین امتیاز رتبه نخست کشور را کسب نمود.

عصر کاسپین/ دکتر حسین ابراهیمی مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان با بیان مطلب فوق افزود: طی ارزیابی های بعمل آمده از سوی ادارات ستادی سازمان تامین اجتماعی از بخش های مختلف مراکز درمانی و ستادهای  مدیریت درمان تامین اجتماعی سراسر کشور مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان توانست برای دومین فصل متوالی با کسب بالاترین امتیاز رتبه اول کشور را کسب نماید.

مدیردرمان تامین اجتماعی استان با بیان اینکه این ارزیابی ها هر فصل انجام می گیرد و از تمام واحدهای اجرایی در استانها ارزیابی بعمل می آید افزود: مدیریت درمان استان گیلان توانست با پی گیری و تلاش مستمرهمکاران به ویژه دربهبود و ارتقاء سطح خدمات درمانی  نسبت به مدت مشابه سال قبل فصل تابستان ۲۱ پله صعود نماید.

وی افزود : از زمان استقرار مدیریت جدید از آذر سال ۱۴۰۰با تدوین راهکارهای منطقی و ایجاد همدلی و همفکری بین همه همکاران، مسیر رشد وارتقاء خدمات در مراکز درمانی به عنوان اولویت مهم مدیریت درمان ترسیم شد به طوری که در فصل زمستان و بهار گذشته به طور پی در پی مدیریت درمان گیلان توانست رتبه دوم کشوررا با کسب امتیاز بسیاربالا بدست آورد.
مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان در ادامه افزود: ارزیابی هایی که از سوی ستاد مرکزسازمان تامین اجتماعی بعمل می آید بسیار متنوع و همه بخش های مدیریت درمان ها و مراکز درمانی تحت پوشش مثل معاونت خرید راهبردی ، استقرار فرایند نسخه الکترونیک ، اقدامات مراکز درمانی ، کسب رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی ، معاونت توسعه ومنابع انسانی ، فعالیتهای فرهنگی و… را شامل می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 15 =