کارگرنیا رئیس شورای شهر رشت؛ هیچ دخالتی در ورود فرزندم به شرکت تحت قرارداد شهرداری رشت نداشتم

0 8

رئیس شورای شهر رشت با تکذیب دخالت خود در جذب فرزندش به عنوان پرسنل شهرداری رشت، تصریح کرد: فرزند بنده همانند سایر فرزندان ایران زمین دارای نیازمندیها و حقوقی هستند که مهمترین ان اشتغال است و نباید بخاطر مسئولیت داشتن بستگان فردی او را از حقوقش محروم کرد.

عصر کاسپین/ رئیس شورای شهر رشت با تکذیب دخالت خود در جذب فرزندش به عنوان پرسنل شهرداری رشت، تصریح کرد: فرزند بنده همانند سایر فرزندان ایران زمین دارای نیازمندیها و حقوقی هستند که مهمترین ان اشتغال است و نباید بخاطر مسئولیت داشتن بستگان فردی، او را از حقوقش محروم کرد.

محمدحسین واثق کارگرنیا یادآور شد: بنده هیچ دخالتی در ورودش به یک شرکت تحت قرارداد شهرداری که در سال گذشته انجام شد، نداشتم و تمامی مدیران شهرداری و حتی ۳۸۰۰ نفر نیروی شهرداری می توانند این موضوع را شهادت بدهند.

رئیس شورای شهر رشت یادآور شد: ایشان برابر ضوابط شرکت و بدون هرگونه سفارش و ارتباط که قابل بررسی می باشد با شرکت قرارداد بسته است.

کارگرنیا در پایان تاکید کرد: ایشان نیروی شرکتی هستند نه شهرداری، چون ضوابط استخدامی یکسری فرایندهایی دارد و باید فراخوان و تشریفات قانونی انجام شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × سه =