یادداشت /فرهاد خراسانی :خریداران باشگاه نباید سابقه محکومیت قطعی یا محرومیت در ورزش و فوتبال داشته باشند

0 10

عصرکاسپین، یادداشت/ فرهاد خراسانی:به‌ موجب قوانین خاص فدراسیون فوتبال، اشخاصی که به موجب حکم قطعی محاکم عمومی دادگستری یا ارکان قضایی ورزش، خصوصاً ارکان قضایی فدراسیون فوتبال از فعالیت و مدیریت در حوزه ورزش و فوتبال ممنوع و محروم شده باشند، نمی‌توانند سهام، امتیاز و مالکیت باشگاه را به آن‌ها واگذار نمود.

خراسانی همچنین افزود: انتقال، بهره‌برداری یا تقلید از نام و نشان و علامت و لوگوی یک باشگاه توسط باشگاه دیگر ممنوع بوده و مورد تأیید و پذیرش فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و هیات فوتبال نمی‌باشد و هر گونه توافق برای انتقال حقوق فوق به باشگاه‌های دیگر باید همراه با انتقال کامل سهام مالکیت و امتیاز باشگاهی که با نام مزبور شناخته می‌شود صورت پذیرد.

خراسانی همچنین به همکارمان گفت: باشگاهها می بایست هنگام انتقال سهام، امتیاز و مالکیت، نسبت به کلیه دیون خود به اشخاص حقیقی یا حقوقی و با ارائه اسناد و مدارک کافی و متقن دایر بر پرداخت و تصفیه حساب کامل یا توافقنامه کتبی با طلبکاران مبنی بر اعطای مهلت به باشگاه یا تقسیط بدهی یا رضایت طلبکاران و گذشت قطعی و بی قید و شرط اقدام نموده تا فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و هیات فوتبال با انتقال فوق موافقت نمایند.

خراسانی در خصوص انتقال مالکیت باشگاه عنوان نمود:
هرگونه نقل‌ و انتقال سهام، مالکیت، امتیاز، لوگو و برند باشگاه به هر میزان و به هر یک از عقود و به هر شخصی حتی بستگان، باید در ابتدا به تأیید کمیسیون ماده ۵ اداره کل ورزش و جوانان، هیات فوتبال و متعاقباً به تأیید فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برسد. باشگاه‌ها باید قبل‌ از انتقال، باشگاه خود را در قالب مؤسسه یا شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر نمایند.

خراسانی در پایان اضافه نمود: انتقال مالکیت صرفا باید به شکل قطعی باشد تا مورد تأیید هیات فوتبال، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال قرار گیرد و انتقال به‌ وسیله‌ی سایر عقود غیرقطعی مورد پذیرش ارکان فدراسیون فوتبال نمی باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 2 =