مدیرکل تامین اجتماعی گیلان : نهادینه نمودن (( گفتمان فرهنگ بیمه ای )) به ویژه در نسل جوان جامعه یک ضرورت است

0 7

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر ضرورت بسط و گسترش فرهنگ گفتمان سازی مفاهیم بیمه های اجتماعی و نقش و اهمیت آن در جامعه ، مهمترین برنامه های عملیاتی تمهید شده در این راستا برای اشاعه در نسل جوان را تشریح نمود .

عصر کاسپین/ کیوان مرتضوی با بیان اینکه بیمه های اجتماعی و به شکل خاص مقوله تامین اجتماعی به عنوان یکی از شاخص های اساسی توسعه در دنیای امروز شناخته شده و اعتلاء و تقویت آن در هر کشور نشانه بالندگی و آگاهی های فرهنگی اجتماعی مردمان آن میباشد که در بسیاری از نقاط جهان با قوانین مربوطه در قالب یک الزام و نیاز اجرایی میگردد اظهار داشت سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان بزرگترین و گسترده ترین مجموعه بیمه گر اجتماعی کشور که افزون بر نیمی از جمعیت ایران را تحت پوشش دارد تعمیم و گسترش این مهم را در اولویت فعالیتهای فرهنگی اجتماعی قرار داده و برنامه های متنوعی در این راستا به اجرا درآورده است .

وی با تاکید بر اینکه تقویت تعاملات و نشست های آموزشی با تشکلهای کارگری و مجامع کارفرمایی و همچنین کانون های بازنشستگی جلوه ای از اراده در این مسیر میباشد افزود : از آنجا که نهادینه نمودن گفتمان فرهنگ بیمه ای و تشویق جامعه به سمت آن نیازمند فرهنگ سازی بنیادین برای تعمیم و گسترش پوششهای بیمه ای در تمامی اقشار میباشد بی تردید اتخاذ رویکردهای آموزشی در بین نوجوانان و جوانان به عنوان نیروهای مولد فردای جامعه در گروههای مختلف بیمه شده و کارفرما یک الزام و تکلیف و از اصول اولیه کار فرهنگی خواهد بود .

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به اینکه در ادامه روند فعالیت در این عرصه ، برنامه هایی همچون مشاوره های بیمه ای و آشناسازی دانش آموزان با تامین اجتماعی و نشست های گفتمان محور با موضوع نقش و چایگاه و اهمیت تامین اجتماعی در جامعه و آثار آن در زندگی افراد با اساتید و دانشجویان دانشگاهها به روال گذشته و با جدیت بیشتر در دستور کار میباشد اظهار داشت : با قرارگرفتن در آستانه مهرماه و آغاز فعالیت دوباره مدارس و دانشگاهها کمیته ها و کارگروههای تخصصی مربوطه به منظور ترویج فرهنگ بیمه ای و آگاهی بخشی فرزندان برومند این سرزمین با مفاهیم و تعهدات و خدمات تامین اجتماعی و کارکردها و ماموریتها و تاثیرات آن پویاتر از قبل نسبت به هماهنگی های اولیه در حال برنامه ریزی میباشند و امیدواریم نتایج این حرکت ، تنویر افکار و آگاهی بخشی عمومی در جامعه هدف را به دنبال داشته باشد .

کیوان مرتضوی با اشاره به اینکه عدم شناخت کافی و درست از تامین اجتماعی سبب برداشتهای ناصواب و تعبیرهای اشتباه و بعضاً خواسته ها و تفسیرهای غیر منطقی در سطح جامعه گردیده است که با اجرای اینگونه برنامه ها درصدد هستیم تا مخاطبان را با حقوق و تکالیف خود آشنا نموده و نقش و اهمیت تامین اجتماعی به عنوان بستر و ابزار توسعه و استقرار عدالت اجتماعی و زمینه ساز کرامت بخشیدن به انسانها برای ایجاد آرامش خاطر و امنیت روانی را فراهم نمائیم .

شایان ذکر است در این راستا اجرای برنامه های مختلف آموزشی ، میزهای خدمت و مراکز مشاوره در دانشگاهها ، اجرای سمینارهای گفتگو محور ، حضور در مدارس و … برای شش ماهه دوم سالجاری در سطح استان گیلان در حال برنامه ریزی میباشد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 2 =