درخواست شرکت برق منطقه ای گیلان جهت عضویت در شورای عالی فنی استان با توجه به اهمیت زیرساخت های انتقال و فوق توزیع برق

0 17

جلسه کمیته اجرایی پروژه های شرکت، با حضور محمود دشت بزرگ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان و اعضای این کمیته با دستور بررسی و پیگیری پروژه های شرکت برق منطقه ای گیلان برگزار شد.

عصر کاسپین/ در این جلسه محمود دشت بزرگ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان، گفت: تسریع در روند اجرایی پروژه ها و به نتیجه رساندن پروژه های حیاتی و ضروری از اهمیت شایانی برخوردار است.

محمود دشت بزرگ با اشاره به اهمیت حضور موثر شرکت برق منطقه ای گیلان در عالی ترین سطوح فنی استان، افزود: با توجه به این مهم، انتظار می رود پیشنهاد عضویت شرکت به عنوان عضو اصلی در شورای عالی فنی استان مطرح و به جد پیگیری شود و بدین منظور مکاتبات لازم با استانداری در دستور کار قرار گیرد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان با اشاره به روند اجرایی پروژه احداث خط چهار مداره ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت رشت شمالی- غرب رشت-انزلی-پره سر، تاکید کرد: جهت تسریع در اجرای پروژه ها و رفع موانع مرتبط با شرکت توزیع برق و دیگر دستگاه های اجرایی، تعامل و ارتباط تنگاتنگ و برگزاری جلسه های کاری مستمر جهت برطرف کردن چالش ها و مشکلات در سطوح مختلف بسیار راهگشا است.
در بخشی از جلسه، در خصوص طرح ساختمان دیسپاچینگ برق منطقه ای گیلان و الزامات فنی و حقوقی مربوطه، بحث و بررسی شد. همچنین مقرر گردید طرح ساختمان دیسپاچینگ فوق مطابق با شرایط منطقه و در نظر گرفتن اولویت های مدیریت بحران بازنگری و اصلاح گردد.
گفتنی است که در این جلسه کمیته اجرایی پروژه ها که در دفتر مدیر عامل شرکت برگزار شد، روند اجرایی ۴ پروژه؛ افزایش ظرفیت پست رشت شمالی، پست سیار سنگر و اتصالات مربوطه آن، احداث پست انتقال غرب رشت و احداث خط چهار مداره رشت شمالی- غرب رشت-انزلی-پره سر مورد بررسی قرار گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 4 =