پرداخت ۴۷۸ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری توسط تامین اجتماعی گیلان

0 14

بیش از ۷۴۰۰ نفر بیمه شده گیلانی در حال حاضر از مقرری بیمه بیکاری بهره می برند و ماهانه افزون بر ۵۰ میلیارد تومان بابت این تعهد از سوی تامین اجتماعی گیلان پرداخت می گردد .

عصر کاسپین/ مقرری بیمه بیکاری یکی از تعهدات این سازمان به بیمه شدگان اجباری ( مشمولین قانون کار ) میباشد و در صورتی که فرد علیرغم تمایل به کار به شکل غیر ارادی شغل خود را از دست دهد پس از طی مراحل قانونی و اخذ رای اداره کار به او پرداخت خواهد شد .

بر اساس این گزارش دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری بین ۶ تا ۵۰ ماه بوده و میزان سابقه بیمه پردازی فرد مشمول و متاهل یا مجرد بودن او مبنای تعیین زمان استفاده میباشد . همچنین مبنای دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر فرد میزان مقرری او را تعیین مینماید .

در حال حاضر تامین اجتماعی گیلان با رقمی افزون بر ۵۰ میلیارد تومان در هر ماه به بیش از ۷۴۰۰ نفر مقرری بیمه بیکاری پرداخت مینماید که در سالجاری تاکنون این رقم ۴۷۸ میلیارد تومان بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل از سی درصد رشد برخوردار است .

تعداد افراد بهره مند از مقرری بیمه بیکاری تابعی از یک سیستم داشبوردی با تغییرات مداوم روزانه بوده و مکرراً افرادی به آن پیوسته و یا به دلیل اتمام دوره شمول یا اشتغال مجدد و … از زمره برخوردار شوندگان خارج میگردند .

در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۷۷۰ حکم جدید برقراری مقرری بیمه بیکاری صادر و تقریباً به همین میزان تعدادی از مقرری بگیران با اتمام دوره شمول یا قطع بیکاری به دلیل اشتغال پنهان یا اشتغال دوباره به عنوان بیمه پرداز از این جرگه بیرون رفته اند ولی همواره تعداد مقرری بگیران استان در ده ماهه سپری شده از سالجاری بین ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ نفر بوده است .

شایان ذکر است کارفرمایان در کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون ، معادل ۳ درصد از حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه پرسنل خود را به عنوان حق بیمه بیکاری در کنار بیست درصد سهم کارفرمایی و هفت درصد کسر شده از حقوق بیمه شده در لیست ارسالی به تامین اجتماعی لحاظ و پرداخت نمایند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.