سید حسین رضویان: آنچه در برنامه راهبردی رشت دیده شده در بودجه ۱۴۰۳ شهرداری وجود ندارد / اگر موارد مدنظر دیده نشود از رای دادن به این بودجه معذورم

0 22

سید حسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت در جلسه کمیسیون تلفیق که در خصوص بودجه۱۴۰۳ برگزار شد عنوان کرد: چند گزاره را مرور میکنم و بعد نتیجه میگیرم.

عصر کاسپین/ در تعاریف سنتی وقتی از بودجه صحبت میشود از اقتصاد گفته شده و به همین اعداد و ردیف هایی که در کتابچه های سالیانه بودجه آمده اشاره می شود اما در دیدگاه نوین مسئله پیرامون مدیریت است و بحث ، بحث ویژن ، دیدگاه و برنامه است و در حقیقت بودجه ابزاری است که مسیر و اهداف را مشخص میکند.
رضویان افزود: سوالی میپرسم چرا بودجه رشت برای سال ۱۴۰۳ پنج هزار و چهارصد میلیارد تومن نوشته شده ؟ مثلا این بودجه نمیتوانست هفت هزار میلیارد باشد یا چهار هزار و پانصد میلیارد تومان ؟ وقتی ما میتوانیم بنشینیم و بگوییم در فلان ردیف بیست میلیارد تبدیل به چهل میلیارد شود و در ردیف دیگر سه میلیارد بشود یک میلیارد و دستگاه ارائه کننده پیشنهاد بودجه هم به راحتی موافقت میکند پس این نشان میدهد که این بودجه پیشنهادی یک بودجه ی دستوری است.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به رسالت و وظایف مدیریت شهری، تصریح کرد: کجا هستیم، کجا میخواهیم برویم و چطور میخواهیم برویم؟ این آن چیزهاییست که می بایست از بودجه دریافت بشود. یک تیمی معین شد از دانشگاه گیلان که آمدند و طرحی راهبردی برای این شهر در قامت ۲۰ ساله نوشتند و چکیده ای از آن هم در اختیار اعضای شورای شهر قرار گرفت. آنچیزی که در آن طرح امده در این کتابچه بودجه نیست و تنها همان روال سال های گذشته است که با چند درصد افزایش تکرار شده.
سید حسین رضویان همچنین عنوان کرد: شهر رشت یک مساحت مشخصی دارد پرسشی را طرح می کنم برای این مساحت مشخص قیمت تمام شده خدمات در حوزه های گوناگون چقدر است و به چه تعداد نیرو احتیاج دارد؟ تا وقتی این مقوله روشن نباشد و برای نگارش بودجه زمان بیشتری به شکل تحقیق عملیاتی صرف نشده باشد بودجه در عمل الکن و ناکارآمد است و برای شوراهای مختلف همین کتابچه زیبایی ست که می اید و دو هفته در اختیار اعضا شورا قرار میگیرد و تند تند هر کس دستش را بالا می برد و رای میدهد. این مسئله را حل کنید اکنون برای اصلاح امور وقت وجود دارد و امروز جای جبران هست. من چند هفته گذشته هم عرض کردم گفتم اگر مواردی که در بودجه مد نظر است مرتفع نشود از اینکه رایم را به این بودجه بدهم معذورم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × یک =