مستمری بگیران ۲۴ درصد افراد تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان را تشکیل میدهند

0 19

تعداد مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان در سالجاری از رشدی معادل ۴/۷ درصد یعنی حدود دو برابر رشد بیمه شدگان اصلی برخوردار بوده و بازنشستگان سهمی ۷۵ درصدی در میزان این رشد دارا بوده اند .

عصر کاسپین/ تعداد بازنشستگان تحت پوشش در سالجاری از ۱۱۲۹۷۱ نفر به ۱۱۹۲۴۳ نفر در پایان آذرماه افزایش یافته که بیانگر رشدی ۵/۵ درصدی و پیوستن به طور متوسط ماهانه ۶۹۷ نفر به این جرگه می باشد .

تعداد بازماندگان نیز در این مدت از ۵۸۰۳۹ نفر به ۶۰۱۷۱ افزایش یافته که از رشدی ۳/۶ درصدی و پیوستن متوسط ماهانه ۲۳۷ نفر به این جرگه حکایت دارد .

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، مجموع تعداد مستمری بگیران در دوره نه ماهه لغایت آذر سالجاری با افزایش ۸۴۰۸ نفری و رشدی معادل ۴/۷ درصد همراه بوده است .

میزان درصد رشد تعداد مستمری بگیران تقریباً نزدیک به دو برابر رشد تعداد بیمه شدگان بوده و با احتساب افرد تبعی جامعه ای ۳۲۱۵۰۰ نفری افراد تحت پوشش این قشر را در استان گیلان تشکیل میدهند .

با احتساب جمعیت یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفری افراد تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان ، مستمری بگیران و افراد تبعی آنها ۲۴ درصد این جامعه را دربرمیگیرند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.