مشارکت ماهانه ۳۵ میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی برای بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران گیلانی

0 6

با توجه به مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ، بابت پرداخت حق بیمه قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران این سازمان با شرکت آتیه سازان حافظ ، به ازای هر نفر از مشمولین ماهانه مبلغ یک میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار ریال به عنوان مشارکت و حمایت تامین اجتماعی از این قشر تقبل شده است .

عصر کاسپین/ بر اساس قرارداد جدید منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و شرکت آتیه سازان حافظ ، حق بیمه تکمیلی درمان از ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۲ لغایت ۳۰ آبان سال بعد برای هر نفر ماهانه مبلغ ۳۰۵ هزار تومان می باشد که با توجه به مصوبه هیات امنای سازمان مقرر گردیده طی دوره مذکور معادل ۵۰ درصد این رقم یعنی ۱۵۲ هزار و پانصد تومان توسط تامین اجتماعی به عنوان مساعدت به بازنشستگان و مستمری بگیران انجام گیرد .

به استناد مفاد این قرارداد مستمری بگیر اصلی علاوه بر همسر که میبایست تحت پوشش قرار گیرد در صورت تمایل میتواند تمامی افراد تحت تکفل خود را نیز تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دهد .

مستمری بگیران اصلی که طی مدت قرارداد فعلی به عنوان بیمه شده جدید ثبت نام می نمایند در صورتی میتوانند پدر و مادر خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دهند که تمامی افراد تبعی تحت تکفل را نیز ثبت نام نموده باشند .

همچنین در صورت فوت مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده مشمول بیمه تکمیلی درمان ، تداوم این پوشش برای مستمری بگیران بازمانده صرفاً با پرداخت حق بیمه امکانپذیر است .

مستمری بگیران جدیدی که مستمری آنها در طول مدت قرارداد برقرار میگردد و همچنین افراد تبعی که در این مدت به هر دلیل تحت پوشش مستمری بگیر اصلی قرار میگیرند در صورت تمایل میتوانند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ برقراری مستمری یا شروع کفالت با مراجعه به کانون های بازنشستگی نسبت به ارائه درخواست خود مبنی بر برقراری پوشش اقدام نمایند .

در حال حاضر حدود ۲۳۰ هزار نفر از مستمری بگیران گیلانی و افراد خانواده آنها در زمره بیمه تکمیلی درمان قرار دارند که رقم حق بیمه ماهانه آنها افزون بر ۷۰ میلیارد تومان است که نیمی از آن یعنی ۳۵ میلیارد تومان را سازمان تامین اجتماعی تقبل نموده و مابقی توسط افراد از طریق کسر از میزان مستمری پرداخت میگردد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 − 3 =