پرداخت افزون بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان تعهدات ماهانه به بیمه شدگان و مستمری بگیران

0 7

در سالجاری ماهانه بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان انواع مستمری توسط تامین اجتماعی استان گیلان پرداخت میگردد که با احتساب مقرری بیمه بیکاری ، انواع غرامتها و کمک هزینه ها و پوشش های درمانی این رقم به دو هزار و پانصد میلیارد تومان میرسد .

عصر کاسپین/ کیوان مرتضوی با بیان اینکه در حال حاضر قریب به ۵۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی و افزون بر ۱۹۰ هزار نفر مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود جامعه یک میلیون و ۳۸۵ هزار نفری افراد تحت پوشش این سازمان در سطح استان را تشکیل میدهند از پرداخت ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان تعهدات به مشمولین خبر داد .

وی با اشاره به اینکه در خردادماه امسال ۱۹۳۵ میلیارد تومان بابت مستمری های بازنشستگی ، بازماندگان و ازکارافتادگان یعنی تعهدات بلندمدت ارائه شده است ، افزود : علاوه بر پرداخت حدود ۸۰ میلیارد تومان انواع غرامت و کمک هزینه و مقرری بیمه بیکاری به عنوان تعهدات کوتاه مدت ، در بخش درمان نیز ماهانه نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه داریم .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه در سال گذشته رقم تعهدات و خدمات استان در مجموع بخشهای بیمه ای و درمانی حدود ۲۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است اظهار داشت حسب پیش بینی های صورت گرفته انتظار میرود رقم تعهدات سالجاری با بیش از ۳۰ درصد افزایش به بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد .

کیوان مرتضوی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی ، فاقد بودجه دولتی بوده و مبالغ تعهدات آن از محل وصول حق بیمه ها تامین میگردد اذعان داشت : هرچند مجموع منابع وصولی در استان در ایده آل ترین شرایط حدود ۶۵ درصد تعهدات ما را پوشش داده و مابقی از طریق ستاد و سودآوری های اقتصادی جبران میگردد ولی به هر حال انجام به موقع تکالیف قانونی از سوی کارفرمایان و بیمه شدگان در تداوم خدمات و تعهدات و تحقق این بخش از وصولی ها بسیار اثرگذار میباشد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.