عضو هیأت علمی واحد رشت: انتخابات مهر تأیید مردم بر تداوم جمهوری اسلامی ایران است

0 84

عصرکاسپین /دکتر محمد حسین باقری در سومین نشست تحلیلی رسانه ای گام دوم با عنوان « مجلس شورای اسلامی و بیانیه راهبردی مقام معظم رهبری » که با حضور جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سالن جلسات این واحد دانشگاهی برگزار شد، گفت: بیانیه ی گام دوم به مثابه حرکت منسجم و منظمی است که افراد و نهادهای مختلف می توانند متناسب با تخصص هایی که درجامعه دارند در چار چوب اصول پذیرفته شده در نظام اسلامی طرحشان را مطرح کنند.
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با اشاره به اینکه این طرح های ارائه شده می توانند در محیط سالم نقد شوند و به صورت روش مند به پویایی در‌گام دوم منجر شوند، افزود: طرح های ارائه شده باید عنصر شفافیت را افزایش دهند،فرزند زمان خویش و به روز باشند و مفهومی چون حضور مردم،آزادی ،عدالت و ارزش های اسلامی را در بر داشته باشد.
باقری منظر بعدی طرح را باعث کارآمدی و افزایش سرعت و دقت و ارتباط و خدمات دهی و افزایش سرمایه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی را مطرح کرد و گفت:انتخابات مهر تأیید مردم بر تداوم جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: قانون انتخابات در ایران دستی نوشته می شودلذا در جهت کاهش هزینه های اجتماعی ،انسانی و مالی باید تمهیداتی اندیشه شود.
باقری تأکید کرد: این طرح متضمن رأی شفاف برمبنای کدملی و اثرانگشت،بصورت دیجیتالی،که هرساله قابل پس گرفتن و به تعبیری استیضاح نماینده نیز متضمن زنده کردن مفهوم وکالت در نمایندگی مجلس ،برای نظارت پذیر کردن رفتار نمایندگان،کاهش امکان خرید و فروش رأی و تعمیق مشارکت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی نظام تنظیم شده و از طرح فعلی نمایندگان محلس جلوتر است.
این عضو هیأت علمی واحد رشت خاطر نشان کرد:به جهت اینکه طرح ارائه شده باید این موضوعات عنوان شده را پوشش دهد مجلس شورای اسلامی باید این چهار مفروضات فکری را در گام دوم مورد بررسی و بعضی از آنها را تغییر دهد که شامل تمرکز بر جغرافیا، تمرکز بر جمعیت یک موقعیت جغرافیایی ، رأی چهارساله و مخفی بودن رأی باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − 2 =