افزایش سه برابری ثبت نام تعاونیهای استان گیلان در چهاردهمین جشنواره تعاونی های برتر

0 97

افزایش سه برابری ثبت نام تعاونیهای استان گیلان در چهاردهمین جشنواره تعاونی های برتر.

عصرکاسپین / با گذشت دو روز پس از اتمام مهلت ثبت نام در چهاردهمین جشنواره تعاونیهای برتر و براساس گزارش واصله تعداد ۱۲۳۶تعاونی از استان گیلان در این جشنواره ثبت نام نموده که این تعداد نسبت به سال گذشته از رشد حدود ۳۰۰ درصدی (سه برابر) ثبت نام تعاونیها حکایت دارد. بیشترین گرایش ثبت نامی با ۳۵۱ تعاونی (۲۸درصد) مربوط به تعاونیهای کشاورزی می باشد و پس از آن تعاونیهای خدماتی ۲۵۴ مورد (۲۰درصد) و تعاونیهای صنعتی با ۲۰۹ مورد (۱۷درصد) در رده های بعدی قراردارند.

لازم به ذکر است از نظر شاخص درصد تعاونیهای ثبت نام شده کامل به تعداد تعاونیهای فعال ادارات ، شهرستانهای سیاهکل با ۹۷ درصد، لاهیجان با ۸۳ درصد و بندرانزلی با ۳/۸۲ درصد بیشترین درصد ثبت نام را دارا می باشند و در مجموع شهرستانهای رشت با ۲۱۴ تعاونی، بندرانزلی با ۱۶۹ تعاونی و رودبار با ۱۲۱ تعاونی دارای بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت نام شده می باشند.

شایان ذکراست که ثبت نام درچهاردهمین جشنواره تعاونیهای برتراستان گیلان همزمان باسراسرکشوراز تاریخ چهارم خرداد شروع و تا دهم تیرماه سال جاری ادامه داشت و تعاونیهایی که حداقل دارای سه سال فعالیت و فاقد زیان ویژه بودند و همچنین شاخصهای مثبتی درگرایش فعالیت خود داشتند در این جشنواره ثبت نام نمودند. داوری جشنواره پس از پایان ثبت نام انجام خواهد شد وبرترین تعاونیهای استانی درگرایشهای مختلف مشخص و معرفیمی شوند که درشهریور ماه سال جاری وهمزمان باهفته تعاون از ایشان تجلیل بعمل خواهد آمد.

گیلان تعاون رشت کار اشتغال guilan rasht work news خبر اخبار داغ باران برتر اول€۵üï?³èùL

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.