تعطیلی کامل ادارات غیر خدمات رسان در شهرهای رشت و رودبار

0 42

جانشین رییس ستاد مقابله با کرونا گیلان ؛
تعطیلی کامل ادارات غیر خدمات رسان در شهرهای رشت و رودبار/ بیشتر شهرستانهای استان در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند

عصرکاسپین / محمود قاسم نژاد جانشین رییس ستاد مقابله با کرونا گیلان در گفتگویی در خصوص تعطیلی ادارات استان گفت : ادارات و نهادهای شهرهای رشت و رودبار به غیر از ادارات خدمات رسان ، امدادی و حاکمیتی به طور کامل تعطیل هستند.

محمود قاسم نژاد معاون استاندار و جانشین رییس ستاد مقابله با کرونا گیلان در گفتگویی اظهار داشت : خوشبختانه در استان گیلان بجز شهرهای رشت و رودبار بقیه ی شهرستانهای استان در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند که بسیاری از مشاغل و ادارات در آن شهرستانها میتوانند فعالیت خود را تقریبا به صورت رویه قبل ادامه داده و ارایه خدمت کنند.

وی افزود : اما بخشنامه ی تعطیلی ادارات که از سوی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رییس جمهور در مصاحبه اعلام شده همه ی مشاغل ، کارکنان و ادارات دولتی به غیر از اداراتی که خدمات ضروری انجام می دهند شامل دستگاههای حاکمیتی ،امدادی و درمانی ،نیروهای انتظامی و شهرداری ها ،سایر ادارات با حداقل نیرو در حد مدیر و معاونین ادارات به طوری که تعطیلی مطلق صورت نگیرد فعالیت خواهند کرد .

قاسم نژاد گفت : این بخشنامه شامل حال تمامی کارکنان رسمی ،پیمانی ،قراردادی و شرکتی در شهرهای قرمز می شود و در شهرهای نارنجی ،ادارات می توانند با یک سوم کارکنان و در شهرهای زرد با دو سوم نیروها می توانند ارایه خدمت کنند.

وی خاطر نشان کرد : به غیر از دستگاههای امدادی و حاکمیتی که به عنوان گروه ضروری تلقی می شوند در شهرهای قرمز بر اساس این بخشنامه تعطیلی ادارات وجود دارد اما به اختیار ریاست آن دستگاه و نهاد اجرایی می توانند تعداد اندکی از مسوولین تراز اول آن نهاد برای خدمات ضروری که احیانا ممکن است لازم شود و رخ دهد ،حضور داشته باشند. این اختیار برای رییس آن دستگاه و اداره کل از طریق ستاد مقابله با کرونا در نظر گرفته شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + دو =