بررسی نیاز به واردات واکسن آبله میمون در کمیته علمی کشوری

0 11

رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوانات مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: واکسن آبله میمون در ایران تولید نمی شود.

عصر کاسپین/ بهزاد امیری، رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوانات مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: موضوع واکسن آبله میمون در کمیته علمی کشوری مطرح شده و بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت انجام واکسیناسیون عمومی آبله میمون توصیه نشده است. این مسئله در این شرایط ضرورتی ندارد.

به گفته وی اگر مواردی از بیماری آبله میمون در کشور شناسایی شدند، واکسن آبله میمون در دو حالت پیشگیری قبل از مواجهه و پس از ابتلا تزریق می شود. در کمیته علمی کشوری باید بررسی های لازم در خصوص نیاز به واردات واکسن آبله میمون به کشور انجام شود.

او گفت: واکسن آبله میمون در ایران تولید نمی شود و تنها در کشورهای محدودی ساخته می شود. کمیته دیگری باید ضرورت واردات واکسن آبله میمون به کشور  را بررسی کند. ایران جزء کشورهای دارای موارد شناسایی شده آبله میمون نیست. طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت ایران فعلا در مرحله انجام اقدامات لازم و هماهنگی های بین بخشی و آمادگی برای مواجهه و مقابله با موارد احتمالی بیماری آبله میمون است.

او گفت: یکی از بحث ها در زمینه بیماری آبله میمون ارتقای نظام مراقبت است تا موارد احتمالی به موقع شناسایی، پیشگیری و کنترل شوند و بیماران تحت درمان قرار بگیرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + شش =