بررسی ۲۵ طرح سرمایه گذاری در کمیسیون اقتصادی منطقه آزاد انزلی

0 16

جلسه “کارگروه بررسی طرح های سرمایه‌گذاری و کمیسیون اقتصادی” این منطقه با محوریت بررسی درخواست های سرمایه گذاری مطرح شده، هماهنگی در تسریع و تسهیل فرآیندهای خدمات رسانی و صدور مجوزهای فعالیت سرمایه گذاری در نخستین منطقه آزاد شمال کشور به ریاست محمد سجاد سیاهکارزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و با حضور معاونین ومدیران سازمان برگزار شد.

عصر کاسپین/ مهمترین برنامه کاری این نشست بررسی ۲۵ طرح سرمایه گذاری پیشنهادی ارائه شده از سوی بخش خصوصی بود که تعدادی از طرح ها به منظور جانمایی و اعمال مسیر اجرای طرح به معاونت ها و مدیریت های تخصصی ارجاع گردید و برخی دیگر جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت مدیره سازمان ارسال و برای بعضی نیز با توجه به ظرفیت اراضی بخش خصوصی تصمیم گیری شد.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این کارگروه بر لزوم حفظ و تقویت جاذبه ها و مزیت های سرمایه گذاری منطقه تأکید و اظهار داشت: یکی از پیش شرط های اصلی در تهیه و تنظیم طرح های سرمایه گذاری بهره گیری از نظرات کارشناسی و مشاوره ای منطبق بر طرح جامع و طرح های مطالعاتی موضوعی در منطقه است که در مسیر بررسی نیز باید مبنای هر گونه ارزیابی باشد.

محمد سجاد سیاهکارزاده با اشاره به ظرفیت ها و مزیت های قانونی مناطق آزاد که مبتنی بر کاهش بوروکراسی اداری و تمرکز نهادهای خدمات رسان در قالب یک سازمان جهت کاستن از زمان و فرآیندهای جاری می باشد، بر اهمیت کاهش زمان رسیدگی برطرح های سرمایه گذاری تصریح نمود و افزود: یکی از مهمترین محورهای پایش طرح های سرمایه گذاری لزوم رعایت الزامات و پیوست های فرهنگی، گردشگری و ملاحظات زیست محیطی است و در عین حال باید ارزیابی های فنی و تخصصی، مالی در کنار اخذ استعلامات از نهادهای ذی ربط را با قید اسرع وقت در دستور کار قرار داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اضافه کرد: با عنایت به تأکید دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور لازم است ارائه پاسخ به طرح های پیشنهادی در کوتاه ترین زمان و به صورت دقیق و کارشناسی مبتنی بر مبانی قانون و مقررات و منطقه صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اضافه کرد: با عنایت به تأکید دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور لازم است ارائه پاسخ به طرح های پیشنهادی در کوتاه ترین زمان و به صورت دقیق و کارشناسی مبتنی بر مبانی قانون و مقررات و منطقه صورت گیرد.

گفتنی است در این نشست معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیر توسعه سرمایه گذاری سازمان به بیان مسائل و مباحث مرتبط با ۲۵ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری پرداختند و سپس اعضا نظرات پیشنهادی خود را اعلام و تصمیم گیری لازم در خصوص هریک از طرح های سرمایه گذاری ارائه شده صورت گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 6 =