فرهاد خراسانی / اعتماد ، زیرساخت اصلی اجرای عدالت است

0 158

اعتماد ، زیرساخت اصلی اجرای عدالت است که این روزها تمامی تیمها و طرفداران فوتبال اعتمادشان نسبت به فدراسیون فوتبال و جامعه داوری بشدت کم رنگ شده است
وقتی اعتماد به این دو صنف خطیر از سوی مردم از بین برود اجرای عدالت توهم است نه تصور و در بلند شدن این دیوار و ایجاد فاصله ، هر چه این دیوار را بلندتر کنند آسیب آن را باشگاهها و طرفداران فوتبال خواهند دید و سایه این دیوار بلند مردم را از آفتاب روشنی بخش عدالت در جامعه فوتبال بیشتر محروم خواهد کرد. همین میشود که امروز در فضای ورزشگاهها شاهدیم ، “عدم اجرای عدالت”
نتیجتا بنیان و اصول نظم در ورزشگاهها یک کلمه است و هرگونه ترقیات و خوبی ها در آنجا دیده میشود ؛ نتیجه همان یک کلمه است . یک کلمه یعنی قانون و اطاعت از آن و اجرای دقیق بدون کمترین ابهام ، که متاسفانه اینروزها بشدت از سوی فدراسیون فوتبال و کمیته داوران نادیده گرفته شده است .
بقای فوتبال به قانون و اجرای صحیح عدالت محتاج است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + هشت =