“”به باشگاه پول میدهند تا سرمربی شوند””

0 38

یادداشت، فرهاد خراسانی

از آثار مثبت و سازنده ورزش، کاهش مفاسد و بی اخلاقی است. ورزشکاران و مربیان به سبب ورزش، شخصیت اجتماعی پیدا میکنند و به ملاحظه همان شخصیت، آرمان اجتماعی می یابند.
مبارزه علیه فساد، تبانی، رفتارهای تبعیض آمیز، فعالیتهای غیرقانونی، غیراخلاقی و غیراصولی، بخشی از مهمترین اهداف فدراسیون فوتبال می باشد که در “اساسنامه” بدان توجه و تاکید شده است و متعاقب آن کمیته اخلاق در فدراسیون فوتبال تاسیس و تشکیل گردید تا بتواند رفتارهای “غیرمتعارفی” را که ممکن است بر سلامت ورزش فوتبال تاثیر بگذارد، کنترل نماید و رفتارهای اخلاق حرفه ای و قراردادی فوتبال در خارج از زمین را نیز تحت نظر داشته باشد.
با حفظ این مقدمه باید گفت، وضعیت بد اقتصادی باشگاههای خصوصی و عدم توجیه سرمایه گذاری این بخش در فوتبال، عدم توان رقابت بخش خصوصی با باشگاههای دولتی یا وابسته به دولت، اضافه شدن همه ساله به تعداد مربیانی که مدرک مربیگری را از متولیان فوتبال دریافت می نمایند، عدم تعادل و توازن بین تعداد باشگاههای مطرح و پرطرفدار و تعداد مربیان حاضر و جویای نام و از سویی فضا و فرصت بسیار محدود فعالیت مربیان در باشگاهها بدلیل حضور مدیران غیرورزشی در سیستم فوتبال نتیجه گرا، بدین ترتیب ممکن است در این میان یک مربی جهت بدست اوردن سکان هدایت یک باشگاه و نشان دادن توانایی های فنی خود، به شیوه های غیراخلاقی و غیرمتعارف روی آورد و “به باشگاه پول بدهد تا سرمربی شود” که اگر این رویه نامتعارف صحت داشته باشد قطعا” تالی فاسد به همراه خواهد داشت و بر خلاف اهداف و شعار فدراسیون فوتبال است.
طریق غالب و مرسوم در دنیای فوتبال، از یکطرف ارائه کار و خدمت توسط مربی و از طرفی دیگر پرداخت دستمزد از سوی باشگاه است اما آنچه که اینروزها در محافل فوتبال شنیده میشود، رویه نوظهوری است که متاسفانه در فوتبال ایران به سرعت و به غلط در حال شکل گیری می باشد. بنابراین با فرض درست بودن خبر، در هر صورت این موضوع امری نامتعارف در فوتبال محسوب میشود و با مقررات اخلاقی فدراسیون فوتبال بدلیل الگوی غیرمعمول در حوزه فوتبال در تضاد است و منافات دارد ؟!
با تمامی توصیفات، ذکر این نکته شایسته توجه است که باشگاهها، مربیان و بازیکنان، تابع قوانین خاص فدراسیون فوتبال می باشند و در پاره ای از موارد باید از قوانین و مقررات آمره فدراسیون فوتبال تبعیت کنند و قرارداد خود را بر پایه و منطبق بر آن بنیان و استوار نمایند که مسلما” موضوع مبحوث عنه به روایت آییننامه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، مصداقی از رفتار “غیرمتعارف” تلقی میگردد و نباید نقیض آن توافق و تراضی نمود.

فرهاد خراسانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 + یک =