مرور رده

هواشناسی

گرم شدن هوای گیلان

هواشناسی پیش بینی کرد :از اواخر وقت امروز ، سامانه هوای بارشی از استان خارج می شود. عصر کاسپین/ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت :…